Maak uw keuze

020 - 5435 665

info@arbografimedia.nl


Welkom bij de Helpdesk Arbografimedia

Deze helpdesk is er speciaal voor u om u bij te staan in de uitvoering van uw arbo- en verzuimbeleid, de uitvoering van de ARBO RI&E en de werking van de Arbocatalogus Grafimedia. Het gaat om een eerstelijns dienstverlening, waarbij u per email of telefonisch ondersteund wordt. Vanuit de helpdesk onderscheiden wij twee categorieën van vragen: aan de ene kant inhoudelijke vragen over arbeidsomstandigheden, zoals over de inhoud van de ARBO RI&E Grafimedia of de Arbocatalogus en aan de andere kant softwarematige vragen, zoals het niet kunnen downloaden van de software of het niet kunnen installeren van uw programma.

Helpdeskservices m.b.t. inhoudelijke vragen
Zodra een gebruiker gaat werken met de instrumenten van Arbografimedia (dus ook de website) is er een reële kans dat hij of zij met onduidelijkheden geconfronteerd wordt. Deze onduidelijkheden kunnen liggen op het veld van het gebruik van de instrumenten, maar kunnen natuurlijk ook puur inhoudelijk van aard zijn. In beide gevallen is het voor de gebruiker van belang om de vraag aan een bedrijfstakspecialist te kunnen stellen.

Helpdeskservice m.b.t. automatiseringsvragen
Naast inhoudelijke vragen over het instrumentarium kunnen gebruikers vragen hebben over automatiseringsaspecten. In veel gevallen betreft het hier onbekendheid met (het downloaden en installeren van) digitale tools of documenten.

Nu kan het zijn dat u een vraag heeft over een specifiek ARBO-onderwerp. In dat geval kunt u natuurlijk ook direct per email contact opnemen met de daarvoor aangewezen arbospecialist. Wij verzoeken u hiervoor naar de bijbehorende helpfile ('?') te gaan, door op het vraagteken rechtsboven in de hoek van dit scherm te klikken.

Koninklijke KVGO
Startbaan 10
1185 XR Amstelveen

Postbus 220
1180 AE Amstelveen

KvK: 40530551
BTW-nummer: NL002561724B01