Werkplekken definiëren

Top  Previous  Next

 

 

Werkplekken definiëren

 

 

Op dit scherm kunt u dan daadwerkelijk werkplekken toewijzen aan uw afdelingen.

 

clip0343

 

In de bovenstaande afbeelding ziet u een voorbeeldbedrijf met toegekende werkplekken. In de linker lijst staan de gebruikelijk relevante werkplekken voor de geselecteerde afdeling in de rechter boomstructuur/indeling. In dit geval: de werkplekken welke passen bij een digitaal-druk afdeling (deze afdeling bevat het bedrijfsproces 'Drukken Digitaal'.)

 

U kunt nu zelf beslissen welke werkplekken binnen deze afdeling vallen. Indien de digitaaldruk slechts een kleine afdeling waar alleen één digitale drukpers staat, dan wilt u deze toevoegen aan de afdeling.

 

Eerst gaan wij het voorbeeld nog iets uitbreiden, om ook het begrip van een Samengestelde machine toe te lichten. In enkele afdelingen zijn dermate grote, geschakelde machines aanwezig, dat individuele units hiervan ook vragen te beantwoorden hebben. Deze kunt u aanmaken door eerst een Samengestelde machine (te herkennen aan de tekst in de omschrijving van de machine) aan de relevante afdeling toe te voegen (in het geval van het voorbeeldbedrijf kiezen we voor ´alg hele bedrijf´). Hier voegen wij eerst een algemene samengestelde machine toe. Daarna voegen we een algemene machine (unit) toe.

 

clip0344

 

 

 

Zo kunt u elke afdeling en samengestelde machine daarbinnen volledig toewijzen.