Werken met dit webinstrument

Top  Previous  Next

 

 

Werken met dit webinstrument

 

 

Wellicht kende u de voorgaande RI&E al (Arbo RI&E Grafimedia 3). Of u werkt nu voor het eerst met het programma. Wat uw achtergrond ook is, u werkt voor het eerst, in uw browser, met de dit webinstrument. Daarom willen we graag wat specifieke uitleg geven over zaken die u tegenkomt.

 

Het hoofdmenu (bovenin)

 

De RI&E is onderverdeeld in een aantal hoofdcategorieën (tabbladen) welke u van links naar rechts het beste kunt doorlopen. Wanneer u geklikt heeft op een hoofdcategorie wordt er binnen die hoofdcategorie meestal een subcategorie getoond, die de relevante acties binnen die hoofdcategorie mogelijk maken.

 

clip0307

 

Het submenu (links)

 

Hier ziet u een submenu (binnen de hoofdcategorie 'Bedrijfsprofiel'), met het eerste onderwerp 'Toelichting' actief. U kunt steeds de links van boven naar beneden aflopen in en in de betreffende schermen de benodigde informatie registreren. In sommige gevallen leidt zo'n link tot een verdieping: de titel boven het submenu past zich dan aan, en onderin de lijst ziet u een extra link 'Terug naar .....'. In sommige gevallen is de hele breedte van het scherm nodig om informatie te tonen en is er geen ruimte voor het submenu: in dat geval is er linksbovenin een pijl met de link 'terug' naar de vorige stap.

 

clip0308

 

Verder ziet u drie iconen: het help-icoon (blauw boek met '?'; opent de relevante helpinformatie), een printer (maakt het relevante rapport) en een rode telefoon (geeft u de contactinformatie van de helpdesk).

 

Informatie-icoon

 

clip0309

Op sommige pagina's (met name het dashboard) is het informatie-icoon aanwezig. Wanneer u met uw muis boven dit icoon zweeft, krijgt u direct aanvullende informatie.

 

Uw voortgang: de avatar

 

clip0310

Op een aantal pagina's in de applicatie is er (in het linker menu) een 'poppetje' (avatar) geplaatst. Deze geeft aan (door middel van kleur en emotie) hoe ver, of hoe goed, u bezig bent met het invullen van gegevens op de betreffende pagina. Hier kunt u meer over lezen bij (automatische) toetsing.

 

Invulvelden (en opslaan of annuleren)

 

clip0312

 

Op veel pagina's wordt informatie aan u gevraagd welke u kunt opgeven in invulvelden. Daar zijn drie zaken van belang:

 

- Wanneer u een 'opslaan' knop aantreft (tekstueel of als floppy-icoon) wordt de informatie alleen opgeslagen indien u daadwerkelijk de knop indrukt. Indien u naar een andere pagina gaat wordt de informatie niet opgeslagen.

- Met een 'annuleren' knop (of een rood kruis) worden de waarden op het scherm weer vervangen door de (eerder) opgeslagen waarden.

- In sommige velden kunt u bepaalde waarden niet invullen. Bijvoorbeeld, wanneer een aantal werknemers gevraagd wordt, kunt u daar geen letters typen. U ziet dan kortstondig een symbool oplichten dat aangeeft dat de getypte invoer niet mogelijk is.

 

Bij sommige invulvelden voor datums wordt ook een kalender symbolisch weergegeven. U kunt dan de kalender gebruiken om een kalender-keuzelijst te tonen.

 

Keuzevelden

 

Bij een keuzeveld drukt u op het veld om de lijst met keuzes zichtbaar te maken. U kunt dan uw nieuwe keuze ingeven.

 

clip0317

 

 

(Bedrijfsinrichting:) indelen door relevante zaken naar rechts te slepen

 

Bij diverse schermen voor de bedrijfsinrichting (bedrijfsprocessen kiezen, afdelingen definiëren, werkplekken definiëren) kunt u gebruik maken van steeds links een keuzelijst van in te delen onderdelen (processen of werkplekken) en steeds rechts de indeling (lijst met verdieping) die uw situatie omschrijft. Bijvoorbeeld hieronder een deel van het scherm voor een bedrijf dat al veel bedrijfsprocessen aan zichzelf heeft toegekend:

 

clip0313

Op deze schermen kunt u steeds links een regel oppakken (klik met de muis er op) en dan rechts op uw eigen indelingslijst plaatsen (slepen en loslaten). Wanneer u uit de rechter lijst een onderdeel wilt verwijderen dan sleept u dat onderdeel naar de prullenbak op die pagina.

 

Werken in tabellen

 

Binnen het programma komt u een aantal tabellen tegen. Sommigen daarvan zijn voorzien van expliciete knoppen om het bewerken van informatie mogelijk te maken. In dat geval kunt u die knoppen gewoon hanteren. Bij andere tabellen ziet u die knoppen niet. In dat geval kunt u gewoon op een regel klikken. De tabel zal deze regel automatisch voor u in edit-modus plaatsen (of een andere relevante vervolgoptie tonen, bijvoorbeeld bij vraagbeantwoording).

 

Voorbeeld van zo'n automatische tabel:

clip0314

 

Voorbeeld van diezelfde tabel na het aanklikken van de bovenste regel (u ziet dan ook twee iconen waarmee u kunt bevestigen of annuleren. Ook ziet u dat berekende getallen (bijvoorbeeld totalen) niet ingevuld hoeven worden)

clip0315

 

Voorbeeld van een tabel met expliciete mogelijkheden om regels toe te voegen en verwijderen (prullenbak) / bewerken (potlood):

clip0316

 

Keuzeschakelaars (één keuze mogelijk: ronde bolletjes)

 

Op diverse plekken biedt het programma de gebruikers keuze opties waarbij maar één keuze mogelijk is. Dat gebeurt met onderstaande methode:

 

clip0318

 

Veelal krijgt u pas de mogelijkheid om een onderwerp inhoudelijk te bewerken indien u daadwerkelijk aangeeft dat binnen dit programma te willen doen. Dezelfde methode wordt gebruikt voor uw vraagbeantwoording bij de Risico-inventarisatie.

 

Tabbladen

 

Op sommige schermen zijn meerdere mogelijkheden voorhanden en worden er tabbladen gebruikt om deze toegankelijk te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 'Taken en verantwoordelijkheden', maar ook bij bijvoorbeeld de toetsing. U kunt dan steeds heen- en weerschakelen door op het boven uitstekende tabblad te klikken.

 

clip0319