Welkom bij de Creative Avenue - aan de slag!

Top  Previous  Next

 

 

Welkom bij de Creative Avenue - aan de slag!

 

 

Wanneer u voor het eerst de ARBO RI&E bezoekt komt u binnen op de straat. Er is gekozen voor dit beeld zodat diverse (en relevante) gebruikers uit de creatieve industrie zich direct in dit beeld kunnen herkennen, en ook deze entree kunnen gebruiken om direct inhoudelijk aan de slag te gaan met de benodigde handelingen om een RI&E uit te voeren. U kunt ook via de informatie-vlag achter het vliegtuig meer informatie verkrijgen, en als u op de bibliotheek klikt dan gaat u ook naar de Arbocatalogus Grafimedia.

 

clip0321

 

 

Om praktisch aan de slag te gaan met de Arbo RI&E zijn er via de blauwe borden twee mogelijkheden: u importeert uw oude Arbo RI&E 3 Grafimedia bestand of u maakt een nieuw bedrijf aan. Over het importeren van een bestand leest u bij dat onderwerp meer: veel van de onderstaande stappen slaat u dan over.

 

Als u een nieuw bedrijf aan wilt maken dan hoeft u niet eerst in te loggen of te registreren. U kiest u het rechter blauwe bord. Het beeld verandert dan van kleur en u kunt door het klikken op bedrijven (panden en verdiepingen) de eerste stap zetten van uw eigen bedrijfsdefinitie. Zo ziet u hieronder een bedrijf met Design & Pre-press, ICT & webdevelopment, een Drukkerij, Nabewerking en Logistiek. (De bibliotheek is geen bedrijfsonderdeel, en de grijze panden zijn niet actief). Wanneer deze definitie klopt dan kunt u op het 'Start' bord drukken.

 

clip0324

 

Het programma loodst u dan via diverse stappen naar een volledige bedrijfsdefinitie (al deze zaken zijn later nog aan te passen), in Stap 1 registreert u de primaire gebruiker (gekoppeld aan het bedrijf).

 

clip0326

 

Bij het aanmelden geeft u aan wat de voor- en achternaam zijn van de primaire gebruiker. Alle informatie van dit bedrijf is gekoppeld aan deze gebruiker. Natuurlijk kunnen andere gebruikers op het systeem inloggen, maar zij zullen dit doen via dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord. Kies dus een zakelijke gebruikersnaam en een zakelijk wachtwoord (dat anders is dan de prive-wachtwoorden van de diverse gebruikers). Natuurlijk kunt u uw wachtwoord later terughalen of wijzigen, zolang u een (zakelijk) e-mail adres opgeeft waar de medewerkers van het bedrijf daadwerkelijk toegang tot hebben. Kies dus een e-mail adres dat niet persee aan één gebruiker gekoppeld is, maar waarvan wel alle lezers het RI&E-wachtwoord mogen kennen. Onthoudt wel goed uw gebruikersnaam - bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam!

 

Daarna geeft u in Stap 2 uw NAW-gegevens op:

 

clip0330

 

Let er daarbij op dat u de verplichte velden invult. Het aantal werkzame personen dat u invult is van belang omdat dat mede bepaalt welk niveau van de RI&E voor u relevant is. Alleen kleine(re) gebruikers kunnen gebruik maken van de KERN RI&E. Wanneer u Stap 2 doorlopen heeft kunt u daarna in Stap 3 het gewenste RI&E niveau selecteren - de RI&E is namelijk als groeimodel vormgegeven.

 

clip0331

 

Nadat u het niveau gekozen heeft krijgt u vervolgschermen die afhankelijk zijn van uw gekozen niveau. Eerst ziet u Stap 4:

 

 clip0332

 

Stap 4 is de 'vertaling' van de straat tot een lijst met meer gedetailleerde processen. Zo valt het gebouw 'Drukkerij' in de praktijk uiteen in diverse typen drukkerijbedrijf, die in dit scherm allen aangevinkt zijn: de bedrijfstypen die bij u niet relevant zijn kunt u uitvinken, of wellicht wilt u nog bedrijfstypen toevoegen. Indien u de Reguliere of Plus RIE gebruikt krijgt u bij Stap 4 het onderstaande vervolgscherm om in nog meer detail bedrijfsprocessen toe te voegen of te verwijderen: dat hoeft u alleen te doen wanneer dit nodig is.

 

clip0333

 

Wanneer u Stap 4 heeft doorlopen kunt u op onderstaande laatste scherm nog enige informatie lezen die u op weg helpt met het werken met de RI&E. Nadat u op de groene knop gedrukt hebt om uw bedrijf daadwerkelijk aan te maken komt u in de applicatie op het juiste scherm terecht om verder uw bedrijfsdefinitie te vervolmaken. U heeft nu toegang, via het hoofdmenu, tot de hele applicatie. Uw bedrijf en gebruikersgegevens zijn aangemaakt, en u kunt gelijk doorwerken of later steeds terugkomen om via dit systeem uw Arbo RI&E actueel te houden en bijvoorbeeld aan uw Plan van Aanpak te werken.

 

Wij wensen u veel succes - en natuurlijk goede arbeidsomstandigheden!

 

clip0334