Wat is er nieuw in de webversie van de Arbo RI&E Grafimedia?

Top  Previous  Next

 

 

Wat is er nieuw in de webversie van de ARBO RI&E Grafimedia?

 

 

Al sinds vele jaren onderkennen de sociale partners binnen onze bedrijfstak de waarde van een goed arbo- en verzuimbeleid. De (web) ARBO RI&E Grafimedia kan met recht een waardige opvolger worden gezien van zijn oudere broer, de RI&E Grafimedia 3. Het nieuwe programma is niet alleen geactualiseerd, maar ook nog eens beter toegesneden op de verschillende gebruikers binnen de Creatieve Industrie. Tevens is de nieuwe RI&E op punten uitgebreid.

 

Om u een overzicht te geven van de belangrijkste veranderingen is hier een opsomming gemaakt.

 

 

De straat (Creative Avenue):

 

Wanneer u voor het eerst de ARBO RI&E bezoekt komt u binnen op de straat. Er is gekozen voor dit beeld zodat diverse (de relevante) gebruikers uit de creatieve industrie zich direct in dit beeld kunnen herkennen, en ook deze entree kunnen gebruiken om direct inhoudelijk aan de slag te gaan met de benodigde handelingen om een RI&E uit te voeren.

 

clip0320

 

 

Aanpassing van de 'looks' van het RI&E-programma:

 

U werkt in een technisch nieuwe versie, die ook een andere vorm van gebruik ondersteunt (toegang via tablet, toegang voor meerdere gebruikers). Over de automatiseringsaspecten van deze verandering kunt u lezen in aparte helponderwerpen zoals 'Werken met dit webinstrument', 'Werken in een browser' en 'Werken op een tablet'.

 

Daar zult u ook zien dat de 'looks' van he RI&E-programma zijn aangepast. De originele tabbladenstructuur is vereenvoudigd en het verticaal tabbladensysteem in de linker menubalk van het programma is nu een verdieping op die hoofdtabbladen geworden (in plaats van een kopieer daarvan). Verticale tabbladen zijn voor dit soort applicaties gemeengoed op het internet.

 

Op basis van reacties vanuit de testgroepen kan geconcludeerd worden dat de nieuwe RI&E qua 'looks' de verwachtingen overstijgt.

 

 

Integratie van de Helpdesk Arbografimedia in de (web) Arbo RI&E Grafimedia:

 

De helpdesk is er speciaal voor de gebruikers binnen de RI&E aanwezig om hen direct bij te staan in de uitvoering van hun arbo- en verzuimbeleid, de uitvoering van de ARBO RI&E en de werking van de Arbocatalogus Grafimedia. Het gaat om een eerstelijns dienstverlening, waarbij zij per email of telefonisch ondersteund worden. Vanuit de helpdesk onderscheiden wij twee categorieën van vragen: aan de ene kant inhoudelijke vragen over arbeidsomstandigheden, zoals over de inhoud van de ARBO RI&E Grafimedia of de Arbocatalogus en aan de andere kant softwarematige vragen, zoals het niet kunnen benaderen of goed gebruiken van de web Arbo RI&E Grafimedia.

 

 

Dashboard:

 

Om de RI&E-gebruikers te stimuleren op te schalen naar een hoger (RI&E-)niveau, beschikt de RI&E 3 Grafimedia over een voortgangsindicator, waarmee je via het RI&E-switchveld direct inzicht hebt in de voortgang van de werkzaamheden. Tevens ziet een KERN-RI&E-gebruiker hoe ver hij af is van het volledig maken van de reguliere RI&E of zelfs de RI&E PLUS. De sociale partners vinden het in het kader van het bedrijfstakbeleid namelijk belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers hun uiterste best doen om de risico's in het bedrijf – in welke vorm dan ook – tot een minimum te beperken. De veiligheidsrisico's zijn niet alleen bij de machines op de werkvloer te vinden, maar bestaan ook uit stressfactoren in het bedrijf. Het groeimodel van de RI&E 3 past daarom prima binnen het progressieve bedrijfstakbeleid van de Grafimedia.

 

 

Nu een praktisch stoffenboekhoudprogramma binnen de RI&E, gecombineerd met oplosmiddelenreductie:

 

Deze module is in het RI&E-programma ingebouwd om beter inzicht te kunnen krijgen in de stofstromen binnen het bedrijf. In de eerste instantie gaat het natuurlijk om de gevaarlijke grond- hulp- en afvalstoffen, die een gezondheidsrisico voor medewerkers kunnen veroorzaken.

Met dit programma kan het bedrijf nu per afdeling inzicht krijgen in de aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en respectievelijk het verbruik of de productie daarvan.

De stoffenadministratie is opgebouwd uit een aantal logisch op elkaar volgende stappen, te weten:

•        Stoffeninventarisatie

•        Blootstellingsbeoordeling

•        Stoffenverbruiksregistratie

•        Oplosmiddelenbalans

•        Grafieken
 

 

Aandacht voor actuele onderwerpen:

 

Deze nieuwe RI&E is voorzien van extra vragen over bijvoorbeeld perslucht, inktmist, en anti-smet poeder. Daarnaast is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming nu als vragenlijst opgenomen in de RI&E. Zo houdt deze RI&E u actueel ten opzichte van de nieuwe inzichten en verplichtingen voor de branche.