Verzuimbeleid en Re-integratie

Top  Previous  Next

 

 

Verzuimbeleid en Re-integratie

 

 

Naast het feit dat het vanuit de Arbowet een verplichting is om een goed Verzuimbeleid te voeren, is dit ook nog eens wenselijk vanuit bedrijfseconomische gronden. Het is voor de werkgever namelijk van belang dat de zieke werknemers weer zo snel mogelijk op het werk terugkeren, om zo stagnaties in de productie te voorkomen.

De begeleiding van zieke werknemers is een verantwoordelijkheid van de werkgever, waarbij deze zich laat bijstaan door een Arbodienst. Begeleiding is alles wat gedaan kan worden om de verzuimduur te beperken. Daarnaast is het bij een aantal dezelfde ziektegevallen van belang om na te gaan of er een verband bestaat tussen het verzuim en omstandigheden op het werk en op grond daarvan maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Om het verzuimbeleid in goede banen te kunnen leiden is het van belang om over een goede verzuimprocedure (ook wel ziekmeldingsprocedure genoemd) te beschikken. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat tot het opstellen van een schriftelijke verzuimprocedure, is het aan te raden dit wel te doen. Het is altijd verstandiger om afspraken schriftelijk te hebben vastgelegd om zo later bij juridische aangelegenheden aan te kunnen tonen dat er in het bedrijf afspraken zijn gemaakt over ziekteverzuim.