Arbeidshygiënische strategie (OPS-reductieplan)

Top  Previous  Next

 

 

Arbeidshygiënische strategie (OPS-reductieplan)

 

 

Indien de bronmaatregelen uit de voorgaande modulen 1 en 2 en niet of in onvoldoende mate bijgedragen hebben aan het terugbrengen van het gebruik van organische oplosmiddelen, zal het bedrijf moeten overgaan op andere maatregelen. Deze maatregelen vallen meestal onder de categorie ' end-of-pipe' techniek, wat inhoudt dat er technische maatregelen getroffen moeten worden die er voor zorgdragen dat de blootstelling van medewerkers aan organische oplosmiddelen tot onder de wettelijke grenswaarde wordt geregeld. Ter begeleiding is een stappenplan ontwikkeld, die de arbeidshygiënische strategie volgt:

Stap 1 - Vluchtigheid en samenstelling: eerst de bron aanpakken (module 1 en 2 en deze stap);

Stap 2 - Afscherming:  technische maatregelen nemen ter voorkoming van de overdracht van oplosmiddelen door zaken af te schermen.

Stap 3 - Organisatorische maatregelen en PBM’s): zorgdragen voor bescherming van medewerkers aan oplosmiddelen door de blootstellingsduur te verlagen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen voor te schrijven.