Vakantiewerkers

Top  Previous  Next

 

 

Vakantiewerkers

 

In de vakantie stapelt het werk zich vaak op. Jongeren verdienen in die periode graag wat bij. Werkgevers kunnen dan ook een tijdelijke arbeidsovereenkomst afsluiten met deze vakantiewerkers.

Voor vakantiewerkers zijn geen specifieke bepalingen opgenomen in de Arbowetgeving. Omdat vakantiewerk bijna altijd door jongeren (onder de 18) wordt uitgevoerd, zijn op dit onderwerp de wettelijke bepalingen over jongeren (jeugdigen) van toepassing. Voor het werken met jeugdige werknemers zijn in de Arbowet een aantal spelregels opgenomen, namelijk:

•        Kinderen onder de 13 jaar mogen geen betaald werk doen.

•        Kinderen onder 16 jaar mogen alleen licht werk doen onder begeleiding. 13- en 14 jarigen maximaal 7 uur per dag of 35 uur per week.

•        Kinderen van 15 jaar mogen  maximaal 8 uur per dag of 40 uur per week werken.

•        Jongeren (16/17 jaar) mogen onder begeleiding in het productieproces werken. Maximaal 9 uur per dag of 45 uur per week.

•        Kinderen en jongeren mogen geen nachtwerk doen.

•        15- t/m 17-jarigen mogen alleen op zondag werken als ze zaterdag vrij hadden. 13- en 14-jarigen mogen niet op zondag werken.

•        Krijgt een vakantiewerker een ongeval op werk, dan is de werkgever aansprakelijk.

•        De vakantiewerker heeft rechten: klikt het niet tussen de werkgever en de vakantiewerker? Of is hij/zij te onervaren gebleken? Dan mag de werkgever de vakantiewerker niet zomaar ontslaan. Pas als het tijdelijke contract afloopt, kan hij/zij vervangen worden.

 

Net als bij de bijzondere groep 'Jeugdigen' is het als werkgever van belang om het werk goed te organiseren. Jongeren zien eenvoudigweg minder (snel) gevaar dan ervaren (en geschoolde) werknemers. Het is dan ook van belang om een vakantiewerker nooit achter een 'gevaarlijke' en ingewikkelde machine te plaatsen. Dat is gewoonweg niet verantwoord te noemen. Informeer een vakantiewerker daarom goed over het werk, de regels, de risico's en de veiligheidsmaatregelen van het bedrijf. En: draag zorg voor voldoende toezicht!

 

Extra tip voor de werkgever: herinner de vakantiewerkers eraan dat ze aan het einde van het jaar de loonbelasting kunnen terugvragen.