Uw gegevens importeren

Top  Previous  Next

 

 

Uw gegevens importeren

 

 

Op elk moment kunt u ervoor kiezen dat de door u ingerichte RI&E (opnieuw) gevuld moet worden met de gegevens die u eerder in een oudere (stand-alone, tenminste vanaf versie 3.1.0) al had opgegeven. Dat kunt u doen via onderstaand scherm: via de knop 'selecteren' kunt u een eigen RI&E bestand van uw computer selecteren, dit bestand wordt dan verwerkt en de gegevens daaruit worden ingelezen.

 

Let op: uw bestaande gegevens worden overschreven: het kan dus zijn dat u een stap terug doet! Het importeren is niet terug te draaien. Er wordt geen kopie van uw bestand op de server opgeslagen.

 

Mocht u werken met een RI&E ouder dan versie 3.1.0, dan adviseren wij u eerst de meest recente versie van het stand-alone RI&E programma te downloaden van www.arbografimedia.nl. Als u uw bestand dan inlaadt in die nieuwere RI&E versie, wordt deze automatisch geconverteerd naar een bestand dat geschikt is om in de web Arbo RI&E Grafimedia te importeren.

 

 

clip0339