Uw bijzondere groepen

Top  Previous  Next

 

 

Uw bijzondere groepen

 

 

De grafimediabranche kende – anno 2011 - zo'n 30.000 werknemers die werkzaam zijn in 2.000 ondernemingen.

 

Als we het over werknemers hebben, dan hebben we het niet alleen over de 'gewone' werknemers, maar ook over 'bijzondere' werknemers. Deze bijzondere werknemers onderscheiden zich van de 'gewone', omdat zij in het kader van arbeidsomstandigheden meestal extra aandacht nodig hebben. Wellicht zijn de zwangere vrouwen en re-integrerende zieke werknemers wel de bekendste typen van 'bijzondere werknemers'. Zwangere vrouwen mogen niet te zwaar tillen en niet worden blootgesteld aan te hoge concentraties oplosmiddelen, terwijl voor re-integrerende (zieke) werknemers vaak het werk en/of de werkplek moet worden aangepast.

 

De bijzondere werknemers kunnen worden ingedeeld in verschillende groepen zoals:

•        buitenlandse werknemers;

•        arbeidsgehandicapten en SW-medewerkers;

•        etnische minderheden;

•        gedetacheerde medewerkers;

•        jeugdigen;

•        medewerkers met taalbeperkingen;

•        ouderen;

•        REA/WAO-ers;

•        stagiaires;

•        thuiswerkers;

•        vrijwilligers

•        uitzendkrachten;

•        vakantiewerkers;

•        zwangere vrouwen.

 

Voor deze groepen is het 'zorg op maat-principe' van toepassing en zal de werkgever het werk zoveel mogelijk moeten aanpassen aan hun persoonlijke eigenschappen of situatie. Vanuit de Arbowet wordt van werkgevers verwacht dat zij op de hoogte zijn of er bijzondere doelgroepen zijn onder hun personeel. Is dat het geval dan dient de werkgever, onder anderen middels de Arbo RI&E, vast te stellen aan welke specifieke arbeidsrisico's deze werknemers kunnen worden blootgesteld.