Uw bedrijfsinrichting

Top  Previous  Next

 

 

Uw bedrijfsinrichting

 

 

Via de volgende vier stappen van bedrijfsinrichting stelt u de basis van uw bedrijfs-RI&E samen:

 

stap 1: het aangeven van de specifieke bedrijfsprocessen welke in uw onderneming voorkomen, als vervolg daarop in

stap 2: in uw bedrijf aanwezige afdelingen definiëren, en als laatste in

stap 3: aangeven welke specifieke werkplekken er binnen die afdelingen aanwezig zijn. Steeds als u een deel heeft afgerond komt automatisch de volgende stap beschikbaar.

 

Optioneel kunt u in stap 4, uw bedrijfseigen beleidsvelden aangeven.