Toetsing

Top  Previous  Next

 

 

Toetsing

 

 

Elk bedrijf in Nederland behoort al sinds april 1995 (!) over een actuele en gecertificeerde Arbo Risico-inventarisatie en Evaluatie (kortweg RI&E) te beschikken. Dit lijkt een eenvoudige opdracht, maar is het niet. Een RI&E is al snel aan veroudering onderhevig door bijvoorbeeld veranderende wetgeving of veranderingen in uw bedrijf (andere indeling, andere machines etc.). Het gevolg: de Arbowet verwacht van u dat uw (oude) RI&E wordt geüpdatet. En juist dit wordt nog veel te vaak vergeten.

 

Daarnaast hebben bedrijven boven de 25 werkzame personen de verplichting hun ARBO RI&E door een onafhankelijke instantie te laten toetsen. De wijze van externe toetsing kent twee uitvoeringsvormen. Namelijk toetsing op afstand en toetsing in het bedrijf zelf. Indien het bedrijf beschikt over een geschoolde preventiemedewerker die de cursus Preventiemedewerker Grafimedia heeft gevolgd, kan de toetsing eenvoudig op afstand plaatsvinden (dus goedkoper). Dit is binnen de Grafimedia CAO door de sociale partners afgesproken. Heeft de scholing niet plaatsgevonden, dan zal er dus een volledige RI&E toets moeten worden uitgevoerd. Op zich is dat ook niet erg, omdat dán een onafhankelijke deskundige auditor uw RI&E echt op kwaliteit kan beoordelen. Een toetsing op afstand blijft namelijk altijd beperkt qua diepgang.

 

Binnen de bedrijfstak is de Stichting Certificatie GrafiMedia (kortweg SCGM) hét aangewezen instituut is om uw RI&E te laten toetsen, zowel op afstand als in uw bedrijf.

 

 

clip0152

 

 

Het is sinds 2005 binnen de grafimediabranche ook mogelijk om uw ARBO Risico-Inventarisatie en Evaluatie Grafimedia  te laten certificeren. Speciaal voor de branche is er door de SCGM deze certificatiesystematiek ontwikkeld, welke inhoudelijk snel en vooral goed en goedkoop (!) kan worden uitgevoerd. De vastlegging van het beoordelingsresultaat wordt – net als bij de toetsing – in het laatste tabblad van het RI&E-programma digitaal verwerkt.  Bij voldoende resultaat heeft u recht op het ontvangen van het Arbo RI&E Certificaat Grafimedia, het bijbehorende muurbordje en het recht om het digitale logo 'off product' te gebruiken voor communicatiedoeleinden (van uw klant).                

Hoe werk het scherm ´Toetsing´

 

Dit scherm is gereserveerd voor de toetsing van uw ARBO RI&E. Als gebruiker van de RI&E is het namelijk van belang om te weten of de inventarisatie en evaluatie volledig is uitgevoerd. Dat is niet alleen voor uw eigen VGW-beleid van belang, maar zoals hierboven al genoemd ook een wettelijke verplichting. Vandaar dat je regelmatig (minimaal 1x per jaar) de RI&E er op volledigheid moet toetsen. Het programma kent hiervoor twee opties (zie de twee tabbladen hieronder).

 

Het eerste tabblad is voor u als gebruiker gereserveerd. Via deze optie kunt u zelf een digitale toetsing van uw RI&E door het programma uitvoeren. Deze beoordeling maakt het voor bedrijven eenvoudig om te controleren in hoeverre zij alle relevante velden binnen het RI&E-programma hebben ingevuld. Door op de startknop te klikken zal het programma een digitale toetsing uitvoeren en kunt u hiervan via de printerknop een rapport laten genereren.

 

Via het tweede tabblad krijgt u toegang tot de officiële externe maatwerk-toetsingen van de Stichting Certificatie Grafimedia (SCGM) of de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI). U heeft hier de keuze uit drie typen toetsingen. Uw 1e toetsingsoptie (blauwe icoon) is een gereserveerd voor een “Lichte Toetsing op Afstand”. Het groene icoon – dus het 2e toetsingsniveau - is gereserveerd voor een officiële en veel diepgaandere “Toetsing op Locatie” en via het rode icoon – het inhoudelijk hoogste niveau – kunt u zelfs uw RI&E laten certificeren, waardoor u een blijvende externe controle van uw ARBO RI&E heeft georganiseerd en dus altijd over een officieel getoetste RI&E beschikt.

 

Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met de SCGM (tel: 020 - 5435685 of info@scgm.nl), SCCI (tel: 020 - 543 5661 of info@creatieve-industrie.com) of stuur een e-mail naar de Helpdesk Arbografimedia