Taken en verantwoordelijkheden

Top  Previous  Next

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

 

Preventie en een snelle, gerichte aanpak van het ziekteverzuim is al sinds 1994 nodig om te voorkomen dat mensen onnodig arbeidsongeschikt worden en in de WAO terechtkomen. Werkgever en werknemer zijn daarvoor in de eerste plaats gezamenlijk verantwoordelijk. Zij moeten alles in het werk stellen om middels een preventieve aanpak, uitval van medewerkers tegen te gaan.

 

 

  clip0108                

 

 

Om werkgevers aan te sporen echt werk te maken van deze verantwoordelijkheid hebben bedrijven sinds 1 juli 2005 vanuit de Arbowet de verplichting gekregen om één of enkele 'deskundige werknemers' aan te stellen om hem/haar bij te staan bij het uitvoeren van de verplichtingen in het kader van die wet. In de toelichting op het betreffende artikel in de arbeidsomstandighedenwet spreekt men over 'preventiemedewerkers'. En daarmee was een nieuw begrip - de preventiemedewerker - geboren. De overheid zegt er het volgende over:

 

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico's van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen, zoals maatregelen ter verbetering van de ergonomie, zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn. Het is voor een persoon mogelijk een vakbekwaamheidcertificaat te halen om aan te kunnen tonen dat de benodigde kennis en vaardigheden worden beheerst, maar het volgen van een cursus wordt door de Arbeidsomstandighedenwet niet verplicht.

 

 

De preventiemedewerkers (het kunnen namelijk in praktijk ook best meerdere personen zijn) hebben dus de primaire taak om arborisico's te herkennen en deze middels corrigerende acties weg te werken. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de direct voor de hand liggende preventietaken in de dagelijkse bedrijfsvoering. Je hoeft dus niet een gediplomeerd veiligheidskundige te zijn om een preventiemedewerker te kunnen worden. In veel gevallen is een MBO werk- en denkniveau al voldoende om als preventiemedewerk(st)er aangesteld te kunnen worden.

Gezien het feit dat de preventietaken het minimum vormen dat de functie arbocoördinator vanuit een wettelijk kader dient te omvatten, is het zeer waarschijnlijk dat u preventietaken uitvoert of uit gaat voeren.