Stoffenverbruiksregistratie

Top  Previous  Next

 

 

Stoffenverbruiksregistratie

 

 

Het registreren van het verbruik van grond-, hulp- en afvalstoffen leidt ertoe dat u inzicht krijgt in de stoffenstromen in uw bedrijf. Op basis van jaarlijks terugkerende Verbruiksgegevens kunt u na verloop van tijd, middels een zogenaamde verbruiksbalans, conclusies trekken met betrekking tot de effectiviteit van uw productieproces en de daaruit voortvloeiende kosten en baten. Dit is niet alleen belangrijke managementinformatie, maar wordt ook steeds vaker in het kader van milieuwetgeving van een bedrijf gevraagd.

 

Hier kunt u het verbruik van middelen opgeven. Voor nieuwe gegevens wordt automatisch de laatste einddatum van de voorgaande periode (s) als begindatum ingevuld.  U kunt niet alle cellen wijzigen (sommigen zijn automatisch afgeleid uit andere gegevens). Ook ziet u het berekende verbruik voor die periode (wanneer van toepassing). Let op dat u ook daadwerkelijk met de eerste periode waar u  gegevens voor heeft begint, en alle regels volledig invult! U kunt zelf kiezen welke grootheid u gebruik voor uw getallen (liters zijn bijvoorbeeld gebruikelijk voor stoffen). Wees wel consequent in uw gebruik van deze grootheden: gebruik altijd dezelfde binnen het programma.