Stoffeninventarisatie

Top  Previous  Next

 

 

Stoffeninventarisatie

 

 

In de eerste stap van het Stoffenregister is het de bedoeling dat u aangeeft welke grond-, hulp- en afvalstoffen uw bedrijf kent. Het hebben van een volledige stoffeninventarisatie is belangrijk vanuit de arbo- of milieuwetgeving. Wist u dat u sinds 1991 al verplicht bent om over een 'gevaarlijke stoffenregister' (vroeger het toxische stoffenregister genoemd) te beschikken? Daarnaast wil de milieudienst van uw gemeente ook graag weten welke (milieu) gevaarlijke stoffen worden toegepast en welk afval hierbij vrijkomt.

 

Zoals u ziet zijn er voldoende redenen om te beginnen met de opzet van een goede stoffeninventarisatie. Maar over welke gegevens dient een bedrijf te beschikken? Binnen de stoffeninventarisatie maken we onderscheid in groepen stoffen: als 1e groep de grond- en hulpstoffen en als 2e groep de bedrijfsafvalstoffen. Op basis van het aanklikken van de keuzeknop 'Grond- en hulpstoffen' of 'Afvalstoffen' kunt u de hulpstoffen, dan wel afvalstoffen, per afdeling systematisch inventariseren. Let op: afhankelijk van het RI&E-niveau kunt u meer of minder stofgegevens invoeren. Indien u alle gegevens in dit programma wilt verwerken, zult u even naar het PLUS-niveau moeten opschalen.