RI&E Praktijk

Top  Previous  Next

 

 

RI&E Praktijk

 

 

Hier is het de bedoeling dat u de vragen per (zelf gedefinieerde) afdeling beantwoordt. De vragen zijn onderverdeeld in Algemene vragenlijsten voor de afdeling en eventueel daarbij nog vragenlijsten per gedefinieerde machine. De wijze van vraagopbouw met achtergrondinformatie werkt op dezelfde wijze als bij de RI&E Beleidsvelden.