RI&E en Arbocatalogus

Top  Previous  Next

 

 

RI&E en Arbocatalogus

 

 

Werkgevers én werknemers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Onder het motto Gezondheid = Continuïteit is de afgelopen jaren veel werk verzet om verzuim en WIA-instroom laag te houden. Dat heeft natuurlijk geleid tot de web Arbo RI&E Grafimedia die u nu gebruikt, maar ook tot de website www.arbografimedia.nl en de daar doorzoekbare Arbocatalogus en de ontwikkelde hulpmiddelen zijn tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.

 

 

Arbocatalogus Grafimedia

 

De sociale partners hebben een Arbocatalogus opgesteld. De Arbocatalogus Grafimedia bevat oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s in de bedrijfstak en is van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in de Grafimedia. De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Als u hier meer over wilt weten lees dan verder bij: De betekenis van de Arbocatalogus.

 

Doe uw voordeel met de Arbocatalogus en alle hulpmiddelen om gezond en veilig te werken!