Rapportages

Top  Previous  Next

 

 

Rapportages

 

 

Dit scherm is gereserveerd voor een opsomming van alle relevante rapportages die het programma voor u kan genereren. De indeling van de rapportages volgt de opbouw van het RI&E-programma. U kunt trouwens gedurende het doorlopen van de diverse schermen via het printer-icoontje ook een specifiek rapport laten opstellen. In het onderdeel algemeen vindt u de belangrijkste RI&E-rapportages terug, die niet onder een van de specifieke RI&E-onderdelen vallen. Hierbij kunt u denken aan uw volledige RI&E-rapport.