Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Top  Previous  Next

 

 

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

 

 

In dit onderdeel komen een aantal algemene aandachtspunten op het gebied van het welzijn en werkdruk/RSI aan de orde. Uit onderzoek blijkt dat grafimediabedrijven in z'n algemeenheid relatief minder sterk scoren ten aanzien van:

 

•        de organisatorische aspecten binnen het bedrijf;

•        de betrokkenheid van de medewerkers bij de bedrijfsorganisatie;

•        de relatie tussen de medewerkers en de leidinggevenden;

•        de zelfstandigheid van de medewerkers;

•        de leermogelijkheden van de medewerkers.

 

Voornoemde aspecten zijn zeker ook van invloed op het ziekteverzuim binnen een bedrijf. Reden te meer dat in de Arbocatalogus Grafimedia tussen de sociale partijen is afgesproken dat welzijnsaspecten intensiever zullen worden geïnventariseerd, door middel van de methode die speciaal voor grafiemediabedrijven is ontwikkeld: de vragenlijst uit de RI&E en het rode ACG-themadocument 'Werkdruk'.