Oplosmiddelenreductie in de zeefdruk

Top  Previous  Next

 

 

Oplosmiddelenreductie in de Zeefdruk

 

 

Eén van de belangrijke punten waarin de zeefdruk zich onderscheidt van de andere druktechnieken, is gelegen in het feit dat in de zeefdruk vrijwel elk type substraat met vrijwel elk type inkt bedrukt kan worden. Dit substraat kan bovendien nog dik of zelfs gebogen zijn. Ook hele voorwerpen als bijvoorbeeld bierkratten en vuilcontainers kunnen in zeefdruk worden bedrukt. Het ligt dan ook voor de hand dat de zeefdruktechniek niet uitsluitend voor grafisch werk wordt toegepast, maar ook in de industrie, als onderdeel van een andersoortig productieproces (bedrukken van printplaten bijvoorbeeld).

Maar als tegenhanger van het bedrukken van bijna elk type substraat, is bij de zeefdruk de inzet van oplosmiddelhoudende zeefdrukinkten en –reinigingsmiddelen, met blootstelling van zeefdrukkers aan te hoge concentraties oplosmiddelen ten gevolge. Vandaar dat elke zeefdrukkerij bij haar oplosmiddelenreductiebeleid de zogenaamde arbeidshygiënische strategie moet toepassen: eerst de bron aanpakken, dan de overdracht van oplosmiddelen naar medewerkers voorkomen (inkapselen van machines) en als laatste organisatorische maatregelen nemen. Het onderwerp UV-systemen (eerste onderdeel) is een detaillistisch uitgewerkte bronmaatregelen. Hetzelfde geldt voor het onderwerp reinigingsmiddelen. Het laatste onderwerp geeft u een helder overzicht van alle te ondernemen stappen. Om als zeefdrukker te weten aan welke aspecten je moet denken bij de eliminatie van oplosmiddelen zijn twee aanverwante Arbocatalogusdocumenten, thema’s 7a en 7b, opgesteld (zie ook www.arbografimedia.nl)

 

UV systemen (bronaanpak)

In deze module vindt u het complete stappenplan voor gehele of gedeeltelijke omschakeling naar UV. Aan de hand van vragen en toelichtingen wordt u op weg geholpen deze overstap te maken en bent u er zeker van elke aspect van de omschakeling van oplosmiddelhoudende inkten naar UV-inkten de revue passeert. U kunt tussentijds dit stappenplan uitdraaien om steeds een overzicht te hebben op de huidige stand van zaken en wat er nog moet gebeuren.
 

Reinigingsmiddelen (bronaanpak)
 
Gelukkig gaat het met de toepassing van alternatieve reinigingsmiddelen de goede kant op. Veel leveranciers ondersteunen actief een arbo- en milieuvriendelijker reinigingsmiddelenbeleid van een zeefdrukkerij met behulp van een lijn goede K2 (en hoger) reinigingsmiddelen (of zelfs HBS-reinigingsmiddelen met een vlampunt boven de 100°C). Maar ook op dit vlak kan er nog het een en ander verbeterd worden. Deze module geeft u de mogelijkheid uw gegevens rond de inzet van reinigingsmiddelen verder te inventariseren en structureren.
 
Arbeidshygiënische strategische (OPS-reductieplan)
 
Om zeefdrukkerijen gericht te begeleiden bij hun oplosmiddelenreductiebeleid, is deze module ontwikkeld. Hierin komen alle aspecten van de arbeidshygiënische strategie systematisch aan bod. Eerst wordt ingezoomd op bronaanpak en als laatste krijgt te gebruiker een lijst met organisatorische maatregelen voorgelegd, w.o. de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen