Oplosmiddelenreductie in de Offset

Top  Previous  Next

 

 

Oplosmiddelenreductie in de Offset

 

 

Het gebruik van IPA moet in de aankomende jaren zo ver als mogelijk worden teruggebracht om de kans op een te hoge blootstelling van drukkers aan oplosmiddelen zo veel mogelijk te voorkomen. Uitgangspunt voor een succesvolle IPA-reductie of -vervanging is dat het drukproces niet negatief wordt beïnvloed. Daarom wordt altijd geadviseerd de concentratie IPA in het vochtwater gefaseerd te verlagen. Hiervoor is een 3-stappenplan ontwikkeld, die softwarematig is vastgelegd in deze applicatie.
 
Het gaat om de volgende drie stappen:
 
Stap 1: Randvoorwaarden invullen ten behoeve van een succesvolle IPA-reductie

Voordat je daadwerkelijk met IPA-reductie kunt beginnen, moet je er voor zorgen dan alle neuzen dezelfde kant opstaan. Je kan je als bedrijf gewoonweg geen zwakke schakel in het reductieproces veroorloven. Dit, omdat het reduceren van IPA in de offset effect heeft op wel 10 andere procesvariabelen. Je zit dan niet te wachten op menselijk falen dat voorkomen hadden kunnen worden als de persoon in kwestie maar gemotiveerd genoeg was geweest. Je moet dus een gezamenlijke aanpak nastreven. Dus handjes uit de mouwen voor ieder-een.

Om dit te bereiken moet je sleutelen aan de zogenaamde organisatorische randvoorwaarden van IPA-reductie. Om dit te bereiken is het zaak dat je alle onderstaande reductiemaat-regelen doorloopt en vergelijkt met jullie eigen bedrijfssituatie.

 

Stap 2: Toepassen van good housekeeping maatregelen

In de tweede stap is het de bedoeling maatregelen te treffen die meer op het gebied van de Good-housekeeping thuishoren. Deze stap vergt dus geen (grote) investeringen in apparatuur, maar wel een nauwkeurige werkwijze en goed preventief onderhoud van de drukpers en de vochtwatermixer. Wellicht moeten enkele drukkerijen een klein bedrag investeren om een paar noodzakelijke vernieuwingen door te voeren. Deze vernieuwingen zijn overigens toch al voor een kwaliteitsdrukkerij wenselijk, anders kan het drukproces in onvoldoende mate beheerst worden. Hoe dan ook: de kosten blijven in deze stap beperkt.

De relatief eenvoudige maatregelen uit deze stap kunnen op korte termijn in elke drukkerij genomen worden. Na invoering is het geen probleem meer om de concentratie IPA in het vochtwerk stapsgewijs te verlagen tot circa 8 vol.%. De wettelijk maximaal toegestane dosering! Afhankelijk van het type drukpers, het te bedrukken materiaal en het type inkt, kan de ondergrens zelfs nog iets lager uitkomen. In geval van handmatige dosering, zoals voorkomt op een aantal klein-formaat persen, zal een verlaging tot circa 10 volumeprocent te realiseren zijn (deze lag voorheen altijd op 12 vol.%). Dit laatste geldt ook voor rotatiepersen van voor 1985.

 

Stap 3: Toepassing IPA-reducerende vochtwateradditieven en technische aanpassing van de pers.

De derde stap in verdere reductie van IPA in het vochtwater bestaat uit het toepassen van IPA reducerende vochtwateradditieven en (duurdere) aanpassing van de drukpers zelf. Met deze maatregelen is het meestal mogelijk om in elke drukkerij het percentage IPA binnen een jaar verder te reduceren tot 5 vol.% en soms zelfs lager, tot wel 0 vol.%. Welke concentratie bij jullie bereikt kan worden zal afhangen van de situatie in jullie drukkerij (het type drukpers en het type vochtwerk, het te bedrukken materiaal en de gebruikte inkt en de instelling van de drukkers zelf).

Het is belangrijk voor het succes van de maatregelen in stap drie dat wordt vastgehouden aan de randvoorwaarden uit stap één en de maatregelen uit stap twee. Een nauwkeurige werkwijze en goed onderhoud van de pers zijn een vereiste voor het succes van verder-gaande IPA-reducerende maatregelen. Verder is, evenals bij stap 2, de volgorde van belang waarin de acties het best kunnen worden uitgevoerd. Het gebruik van IPA moet in de aankomende jaren zo ver als mogelijk worden teruggebracht om de kans op een te hoge blootstelling van drukkers aan oplosmiddelen zo veel mogelijk te voorkomen. Uitgangspunt voor een succesvolle IPA-reductie of -vervanging is dat het drukproces niet negatief wordt beïnvloed. Daarom wordt altijd geadviseerd de concentratie IPA in het vochtwater gefaseerd te verlagen. Hiervoor is een 3-stappenplan ontwikkeld, die softwarematig is vastgelegd in deze applicatie.