Medewerkers met taalbeperkingen

Top  Previous  Next

 

 

Medewerkers met taalbeperking

 

Het kan voorkomen dat een bedrijf te maken heeft/krijgt met een medewerker  met een vorm van taalbeperking. Nu zult u als eerste denken aan buitenlandse werknemers met een taalachterstand. Maar het kan ook voorkomen dat een persoon gewoonweg de Nederlandse taal niet machtig (genoeg) is. In eerste instantie gaat het dan om het kunnen lezen van schriftelijke procedures, werkinstructies of machinehandleidingen.

Nu kunt u zich voorstellen dat het voor de veiligheid van deze bijzondere werknemer van belang is dat de werkgever van zijn of haar taalbeperking op de hoogte is. Anders bestaat de kans dat de werknemer de veiligheidsinstructies onvoldoende begrijpt, waardoor er zich een onveilige situatie kan voordoen. De RI&E moet daarom de nodige aandacht schenken aan deze bijzondere groep.