Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Top  Previous  Next

 

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (ISO 26000)

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) breekt door in Nederland. Het aantal MKB-ers dat het Nieuwe Ondernemen heeft ontdekt groeit, de overheid gaat duurzaam inkopen, pensioenfondsen letten op MVO bij investeringen en de consumentenmarkt lijkt er ook rijp voor.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er dus om een balans te vinden tussen people, planet en profit, de 'Tripple P-gedacht' dat medio jaren '90 is ontwikkeld.

 

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft de volgende definitie van MVO gemaakt:

 

Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in drie dimensies: Profit, people, Planet, en daarmee op de bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op langere termijn en een relatie met de verschillende belanghebbenden onderhouden op basis van doorzichtigheid en dialoog waarbij antwoord gegeven wordt op rechtvaardige vragen uit de maatschappij.

 

Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Dit is in een veel eerder stadium middels twee onafhankelijke onderzoeken (USA en door de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) binnen de grafimediabranche) vastgesteld: bedrijven die maatschappelijk ondernemen kunnen een hoger bedrijfsresultaat verwachten (stijging vanaf 10%).

 

Bij MVO spelen alle kernprocessen van het bedrijf een rol, van inkoop en productie tot personeelsbeleid en marketing. Wellicht gebruikt u al energiezuinige producten of hebben uw werknemers uitstekende arbeidsomstandigheden. Met de MVO Quiz kunt u testen hoe verantwoord u nu al onderneemt.

 

 

Hieronder vindt u puntsgewijs de voordelen van MVO:

 

•        MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit. Aandacht voor mens en milieu zorgt voor een positieve sfeer en medewerkers zijn meer betrokken en minder vaak ziek.

•        Sommige MVO-maatregelen leveren direct winst op. Besparing op energieverbruik of het voorkomen van afval is goed voor het milieu en voor uw eigen portemonnee!

•        Met MVO speelt u sneller in op de markt. MVO verbetert de relaties met uw omgeving zoals klanten, leveranciers, banken en overheden. En MVO-bedrijven zijn innovatiever, origineler en meer onderscheidend.

•        MVO zorgt voor positieve publiciteit. MVO geeft bedrijven vaak een streepje voor bij klanten, kredietverstrekkers en investeerders.

•        MVO verkleint uw ondernemersrisico's. U vermindert uw risico op imagoschade. En in 2010 mogen alleen nog MVO-bedrijven aan de rijksoverheid leveren (met een markt van 40 miljard euro per jaar). Banken nemen MVO steeds vaker mee als voorwaarde bij de kredietverlening.

•        MVO biedt marktkansen. Ruim 1,5 miljoen consumenten vragen naar duurzame producten. En in de bedrijvenmarkt stellen klanten/opdrachtgevers steeds vaker MVO-eisen aan hun leveranciers.

•        MVO maakt van u een aantrekkelijke werkgever. Mensen werken graag voor bedrijven die verder kijken dan winst alleen.

De International Organization for Standardization (ISO) is gestart met het ontwikkelen van een richtlijn voor MVO. Dus geen ISO-standaard! Deze richtlijn is inmiddels als "draft" verschenen. Men verwacht dat deze richtlijn in 2010 definitief zal worden vastgesteld.

 

 

Ten behoeve van de communicatiebranche is sinds voorjaar 2011 een certificeerbare 'ISO 26000'-norm ontwikkeld: de MVO Grafimedia.Deze praktische vertaling van de richtlijn maakt het voor bedrijven binnen onze branche mogelijk voor hun eigen bedrijf een MVO-zorgsysteem te ontwikkelen. De ontwikkelaars van de norm hebben er op voorhand voor gezorgd dat andere managementsystemen, zoals de ISO 9001, de ISO 14001 en de OHSAS 18001 direct of indirect onderdeel uitmaken van de MVO Grafimedia. Hetzelfde geldt voor de normen rond Duurzaam Inkopen Rijksoverheid, FSC en PEFC. Op deze manier wordt dubbel werk voorkomen en kan de MVO Grafimedia als een ideaal groeimodel worden gezien. Zie onderstaand schema (voor meer informatie, neem contact op met de SCGM: 020-5435685 of mail info@scgm.nl):

 

clip0296

 

Om u een beeld te geven van de inhoudelijkheid van de MVO Grafimedia, kunt u de volgende vergelijking trekken ten opzicht van de Prestatieladder van Lloyds: bedrijven die met succes het MVO certificaat behalen, schieten minimaal direct in op niveau 3 van de Prestatieladder. In een aantal gevallen behandelt de MVO Grafimedia aspecten die in niveau 4 vallen.

 

Om u een beeld te geven van de structuur van de MVO Grafimedia (en dus ook van de ISO 26000 richtlijn) is hieronder deze schematisch weergegeven:

 

 

clip0294

 

 

 

 

 

 

Om u een beeld te geven over welke hoofdthema's binnen MVO aan bod komen vindt u hieronder een verkorte opsomming:

 

•        Arbeidsparticipatie. Een divers personeelsbestand verhoogt de creativiteit en zorgt voor een beter imago op de arbeidsmarkt.

•        Armoedebestrijding. Uw toeleveranciers in ontwikkelingslanden een hogere prijs bieden? Doen! Kijk naar het succes van Max Havelaar.

•        Biodiversiteit. Er komen steeds meer keurmerken voor producten als vis, hout en bloemen. In het kader van de grafische producten kunt u denken aan papier geproduceerd met duurzaam hout (FSC/COC of PEFC) of grond- en hulpstoffen die bestaan uit biologische materialen (zoals bio-inkten/vegetaleinkten of plantaardige reinigingsmiddelen).

•        Gezondheid. Zorg voor een veilige werkomgeving en streef naar een hoge mate van medewerkerstevredenheid. Voer tevens een OHSAS 18001-systeem in, waarin ook aandacht wordt besteed aan een gezond leefpatroon van werknemers (geef medewerkers bijvoorbeeld een fiets of zet een schaal met appels in de kantine). Zo draagt u bij aan het voorkomen van welvaartsziekten.

•        Klimaatverandering, energie en milieu. Energiebesparing en groene stroom, gescheiden afval inzamelen en het hebben van een ISO 14001-systeem. Goed voor het milieu en uw portemonnee!

•        Ketenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen. Stel een gedragscode op en sluit u aan bij een samenwerkingsverband om kosten van controles te beperken. De overheid koopt vanaf 2010 duurzaam in. Zorg dat u aan de duurzaamheidscriteria voldoet. U kunt dit eenvoudig testen via Het Portaal van het Dienstencentrum: www.mediadienstencentrum.nl.