Kengetallen

Top  Previous  Next

 

 

Kengetallen

 

 

Verbruik van stoffen kan in de grafieken gerelateerd worden aan specifieke kengetallen, waardoor een representatiever beeld van het verbruik wordt verkregen. Hier kunt u aanvullende kengetallen beheren. Denk daarbij aan utiliteiten (GWE) en tellerstanden van persen. Deze kengetallen kunnen ook relevant zijn voor bijvoorbeeld oplosmiddelenreductie.

 

De eerste tabel op deze pagina geeft u een overzicht van alle kentallen en de mogelijkheid deze aan te passen. Wanneer u een getal (regel in de tabel) kiest, verschijnt daar rechts naast een tabel waarbij u steeds per periode de registratie van de getallen kunt bijhouden.