Initiatiefnemers en uitvoerders

Top  Previous  Next

 

 

Initiatiefnemers en uitvoerders

 

 

De internetversie van de ARBO RI&E Grafimedia (de Web RI&E) is een gezamenlijk initiatief van de sociale partners binnen de grafimediabranche, vertegenwoordigd in de paritaire Werkgroep Arbeid & Gezondheid Grafimedia (WAGG).

clip0297

 

Partners

De ontwikkeling van deze interactieve ARBO-RI&E is tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van de Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche (ROGB) in het kader van de ontwikkeling van het arbobeleid van de bedrijfstak (1994 – 2014) in het algemeen en de Arbocatalogus Grafimedia 2009 – 2014 in het bijzonder.

 

De Web RI&E Grafimedia is ontwikkeld door het Dienstencentrum, in samenwerking met automatiseerder Muldis C&E. Het Dienstencentrum is reeds vanaf het begin van de ontwikkeling van het bedrijfstakbeleid rond Arbeidsomstandigheden en Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers betrokken bij de ontwikkeling van diverse instrumenten.

 

clip0353         clip0299

 

Dienstencentrum        Muldis C&E