Importeren

Top  Previous  Next

 

 

Importeren

 

 

Het is mogelijk om diverse gegevens uit de Oplosmiddelenreductie in de Offset 2.0, de Oplosmiddelenreductie in de Zeefdruk 2.0 en de SIMZ milieumonitor 1.7  te importeren in de WebRI&E. Hiervoor moet het importbestand wel voldoen aan de indelingseisen van de WebRI&E. Alle gegevens, waarvoor in de importbestanden een koppeling gevonden wordt, worden verwijderd.

 

Let bij het importeren op de volgende punten:

 

(Offset)

IPA wordt alleen overgenomen als er maximaal één stof is die ook IPA heeft. Als u meerdere stoffen heeft die de eigen naam "IPA" hebben, zullen de verbruiken meerdere keren overgenomen worden.

Wasmiddelen moeten al aangemaakt zijn én als [Stof type] bij stoffeninventarisatie de waarde "Wasmiddel offset" hebben.

Offsetpersen moeten in beide programma's dezelfde naam/uniek kenmerk hebben.

 

(Zeefdruk)

Reinigingsmiddelen, inkten, inkttoevoegingen en substraten moeten al aangemaakt zijn én als [Stof type] bij stoffeninventarisatie de waarde van respectievelijk "Reinigingsmiddel zeefdruk", "Inkt", "Inkttoevoeging" of "Substraat" hebben.

Zeefdrukmachines moeten in beide programma's dezelfde naam/uniek kenmerk hebben.

 

(Milieumonitor)

De afdelingsnamen moeten overeenkomen. Stoffen op bedrijfsniveau worden niet overgenomen tenzij er een afdeling is die zo heet in de WebRI&E.

Alle stoffen worden omgerekend vanuit de eenheden van de emballage naar de onderliggende waardes. Dat betekent dat 2 vaten van 40 liter niet meer als 2 vaten geregistreerd worden, maar als 80 liter in de verbruiksregistratie.

R- en Szinnen worden overgenomen. Als u H- en Pzinnen gebruikt in de WebRI&E, zult u die zelf toe moeten voegen.