Het hoofdmenu van de web Arbo RI&E Grafimedia

Top  Previous  Next

 

 

Het hoofdmenu (bovenin)

 

 

De RI&E is onderverdeeld in een aantal hoofdcategorieën (tabbladen) welke u van links naar rechts het beste kunt doorlopen. Wanneer u geklikt heeft op een hoofdcategorie wordt er binnen die hoofdcategorie meestal een subcategorie getoond, die de relevante acties binnen die hoofdcategorie mogelijk maken.

 

clip0307

 

Elke categorie wordt verder toegelicht in dit helpsysteem: klik op een categorie om naar die pagina te gaan. Algemene informatie over werken met het webinstrument vindt u hier.

 

Hieronder vindt u een korte toelichting op de functionaliteit van de verschillende tabbladen:

 

 

TABBLAD 2 (Bedrijfsprofiel):

 

Dit tabblad vormt de basis van uw RI&E. Namelijk, naast het invullen van uw NAW gegevens is het van belang dat u uw bedrijf gaat beschrijven, zowel op technisch als personeelsvlak. Als vervolg daarop kunt u dan op een makkelijke manier verschillende grafimedia processen, machines aan een afdeling toekennen en de taakverdeling rond P&O-kwesties vastleggen. Op basis van de door u ingevoerde gegevens genereert het computerprogramma de voor u geldende vragen. De RI&E Plus geeft u ook nog de mogelijkheid meer inzicht te geven over de op uw bedrijf van toepassing zijnde beleidsvelden (stap 2).

 

 

TABBLAD 3 (Risico-inventarisatie):

 

Hier kunt u zowel de algemene beleidsvragen beantwoorden, als de specifieke RI&E-vragen met betrekking tot uw afdelingen en aanwezige werkplekken. U kiest een categorie waarvoor automatisch de relevante vragenlijst verschijnt. Tevens kunt u hier meer achtergrondinformatie bij de vragen terugvinden c.q. invoeren en beeldmateriaal toevoegen aan een specifieke vraag. Het is tijdens de vraagbeantwoording bij de met ‘Nee’ beantwoorde vragen van belang dat u direct aangeeft wie welke verbeteractie uitvoert en wanneer deze klaar moet zijn. Hiermee werkt u direct aan het verbeteren van het Plan van Aanpak van uw bedrijf (zie ook tabblad 6, Plan van Aanpak).

 

 

TABBLAD 4 (Stoffenregister):

 

Een gevaarlijk stoffenregister is van belang om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van de soorten gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen in uw bedrijf. Het gevaarlijke stoffenregister volgt qua opbouw de eisen zoals die gesteld worden in REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen). In de Plus-versie is het zelfs mogelijk een blootstellingsbeoordeling per stof uit te voeren. Deze beoordeling is vanuit de Arbowet een verplichting. Maar de web-RI&E maakt vooraf ook al een geautomatiseerde blootstellingsbeoordeling op basis van de door u verstrekte gegevens. Des te beter de waarde van uw ingevoerde informatie is, des te beter is daardoor de blootstellingsbeoordeling per stof.

 

 

TABBLAD 5 (Risicoprofiel):

 

In dit tabblad wordt op basis van de beantwoorde vragen uit tabblad 3 (Risico-inventarisatie) automatisch per afdeling vastgesteld wat het risicoprofiel is en wat op basis van dat profiel het PAGO/PMO-advies moet zijn. PAGO staat voor Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek en PMO betekent Periodiek Medisch Onderzoek en is bedoeld om het gezondheidsniveau – en dan met name het zogenaamde restrisiconiveau - van medewerkers te meten. Want zoals bekend: meten is weten.

 

 

TABBLAD 6 (Plan van Aanpak):

 

Aan de hand van de door u beantwoorde RI&E-vragen wordt automatisch door het programma uw Plan van Aanpak gegenereerd. U kunt dit hier inzien en desgewenst verder uitwerken. Tevens is het de bedoeling dat u hier aangeeft wanneer een bepaalde verbeteractie moet zijn uitgevoerd (rekening houdende met de wettelijk uiterlijke invoeringstermijn).

 

 

TABBLAD 7 (Rapporten):

 

In dit tabblad heeft u de mogelijkheid diverse rapportages door het programma te laten genereren. Hiermee kunt u verschillende medewerkers en directieleden gerichter informeren over specifieke onderdelen van uw bedrijfs-RI&E.

 

 

TABBLAD 8 (Toetsing & Certificering):

 

Dit tabblad is gereserveerd voor het (digitaal) toetsen en desgewenst certificeren van uw ARBO RI&E. De toetsing op volledigheid wordt geheel automatisch door het programma gedaan (met name kwantitatief). De meer inhoudelijke toetsing op kwaliteit van de door u ingevoerde informatie kunt u laten uitvoeren door de Stichting Certificatie GrafiMediabranche (kortweg SCGM) of de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI). Het toetsen van uw RI&E is (vaak naast een wettelijke verplichting) wenselijk om te kunnen vaststellen of u alle relevante arbeidsrisico's op een juiste manier heeft vastgesteld.