Helpdesk Arbografimedia

Top  Previous  Next

 

helpknop

 

Helpdesk Arbografimedia

 

 

Welkom bij de Helpdesk Arbografimedia. Deze helpdesk is er speciaal voor u om u bij te staan in de uitvoering van uw arbo- en verzuimbeleid, de uitvoering van de ARBO RI&E en de werking van de Arbocatalogus Grafimedia. Het gaat om een eerstelijns dienstverlening, waarbij u per email of telefonisch ondersteund wordt.

Vanuit de helpdesk onderscheiden wij twee categorieën van vragen: aan de ene kant inhoudelijke vragen over arbeidsomstandigheden, zoals over de inhoud van de ARBO RI&E Grafimedia of de Arbocatalogus en aan de andere kant softwarematige vragen, zoals het niet kunnen downloaden van de software of het niet kunnen installeren van uw programma.

 

 

Helpdeskservices m.b.t. inhoudelijke vragen:

 

Zodra een gebruiker gaat werken met de instrumenten van Arbografimedia (dus ook de website www.Arbografimedia.nl) is er een reële kans dat hij of zij met onduidelijkheden geconfronteerd wordt. Deze onduidelijkheden kunnen liggen op het veld van het gebruik van de instrumenten, maar kunnen natuurlijk ook puur inhoudelijk van aard zijn. In beide gevallen is het voor de gebruiker van belang om de vraag aan een bedrijfstakspecialist te kunnen stellen.

 

 

Helpdeskservice m.b.t. automatiseringsvragen:

 

Naast inhoudelijke vragen over het instrumentarium kunnen gebruikers vragen hebben over automatiseringsaspecten. In veel gevallen betreft het hier onbekendheid met (het via een browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) benaderen van, of het downloaden en installeren van) tools of documenten. Zie dan ook het onderwerp 'Automatiseringsaspecten van dit programma', of de veelgestelde vragen op www.arbografimedia.nl.

U kunt of telefonisch contact opnemen met de helpdesk via: tel. 020 – 5435665, of mailen naar het algemene e-mailadres van Arbografimedia: info@arbografimedia.nl.

 

Nu kan het zijn dat u een vraag heeft over een specifiek ARBO-onderwerp. In dat geval kunt u natuurlijk ook direct per email contact opnemen met de daarvoor aangewezen arbospecialist. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en de naam van de adviseur die u het beste kan helpen.

 

 

 

 

ARBO-onderwerp

Adviseur

Duurzame Inzetbaarheid

Opzetten en uitvoeren van een Arbo Risico-inventarisatie- en Evaluatie (kortweg RI&E)

Preventiemedewerker Grafimedia

Arbo- en verzuimbeleid

Psychosociale arbeidsbelasting / werkdruk

Fysieke belasting / ergonomie

Geluid en- trillinghinder

Machineveiligheid (incl. CE-markeringen)

PAGO / PMO (restrisicoanalyse)

Bedrijfshulpverlening

Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO)

Arbozorgsysteem (OHSAS 18001)

HRM & lifestyle strategie

TVB’s en interne en externe communicatie

Harmen Geel

h.geel@dienstencentrum.com

clip0007

Gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15 richtlijn)

Opzetten gevaarlijke stoffenboekhouding (incl. Milieubarometer)

Oplosmiddelenreductie in de Offset

Oplosmiddelenreductie in de Zeefdruk

Oplosmiddelenreductie in de Verpakkingsdiepdruk

Begeleiding bij opzet en uitvoering van officiële blootstellingsbeoordeling

Inrichting van gebouwen

Nederlandse richtlijn bodembescherming

Criteria voor Duurzaam Inkoop van Drukwerk

 

Paul Voors

p.voors@dienstencentrum.com

clip0156

Algemene vragen over het arbobeleid van de grafimediabranche

Functie en werking van de Arbocatalogus Grafimedia

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Peter Tegel

p.tegel@dienstencentrum.com

clip0154

Hulp bij softwareproblemen

Hulp bij oude RI&E-versies

Hulp bij informatie-beveiligingsvragen

Tobias op den Brouw

t.op.den.brouw@dienstencentrum.com

clip0306

P&O vraagstukken

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

Loopbaan en re-integratietrajecten

Persoonlijke coaching & teamtraining

Eva Bouwman

e.bouwman@dienstencentrum.com

clip0174

Preventie van en begeleiding bij (potentiële) arbeidsconflicten

Arbeidsovereenkomsten en CAO grafimedia

Margreeth Colenbrander

m.colenbrander@dienstencentrum.com

clip0006

Officiële toetsing van uw Arbo RI&E

Officiële certificering van uw Arbo RI&E

Stichting Certificatie Grafimedia branche

info@scgm.nl

clip0152

 

Stichting Certificatie Creatieve Industrie

info@creatieve-industrie.nl

clip0305