Grafieken

Top  Previous  Next

clip0352

Grafieken                

 

 

Middels dit scherm krijgt u op een grafische wijze inzicht in het stofverbruik c.q. de afvalstofproductie in uw bedrijf door de jaren heen. Deze visualisering van uw gegevens zal er waarschijnlijk toe leiden dat u onevenredig hoge afwijkingen in de stofstromen sneller inzichtelijk krijgt. Bij afwijkingen is het zaak om intern te bespreken waarom deze zich voordoen. Er kan natuurlijk een plausibele verklaring voor zijn, zoals het verhogen of verlagen van de productie in een bepaalde tijdsperiode.