Gevaarlijke stoffen

Top  Previous  Next

 

 

Gevaarlijke stoffen

 

 

Grafische producten maken zonder gebruik te maken van gevaarlijke stoffen, is vandaag de dag nog steeds niet mogelijk. Hoewel er steeds vaker minder schadelijke hulpstoffen op de markt worden gebracht, zijn de grond- en hulpstoffen, die een gevaarsetiket moeten dragen, nog steeds niet uit de grafimediabranche weg te bannen. Het gevaarsetiket is er voor gemaakt om de gebruiker te attenderen op de gevaarsaspecten van de stof. Bekende (oranje gekleurde) gevaarsetiketten zijn het vlamsymbool en het andreaskruis, ten behoeve van de aanduiding: irriterend.

Naast het gevaarsetiket gelden ook nog de zogenaamde 'R- en S-zinnen', de 'Risk- en Safety-zinnen', als een soort gevaarsaanduiding en geven u meer achtergrondinformatie over de te gebruiken veiligheidsmiddelen (zoals persoonlijke beschermingsmiddelen), teneinde het gevaar voor medewerkers te minimaliseren.

 

Dit ARBOcatalogusthema zal u helpen meer inzicht te krijgen in een arbovriendelijk beleid ten aanzien van de inkoop, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij al uw afwegingen is het van belang dat u net als bij de aanpak van gevaarlijke stoffen de zogenaamde 'arbeidshygiënische strategie' volgt. Oftewel: probeer het probleem altijd eerst bij de bron aan te pakken, zoals de toepassing van alternatieve hoogkokende wasmiddelen voor het schoonmaken van de drukpers. Als dat niet lukt, probeer dan het personeel te beschermen tegen de gevaren van de stof (zoals thinner en Isopropylalcohol, kortweg IPA genoemd) door middel van technische middelen, zoals een goed ventilatiesysteem.

Indien de voorgaande stappen nog niet het gewenste effect hebben, dan komt u uiteindelijk uit bij de zogenaamde persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

U moet zich bij dit onderwerp goed realiseren dat meerdere instanties 'over uw schouder meekijken', namelijk: de brandweer, de Arbeidsinspectie en niet te vergeten de controlerende milieuambtenaren van uw gemeente. Zoals u wellicht zult weten, staat in uw milieuvergunning of het Activiteitenbesluit een aanzienlijke lijst met voorschriften over het gebruik en opslag van uw gevaarlijke hulp- en afvalstoffen. Daarnaast moet u niet vergeten dat de milieudienst van uw gemeente u ook beoordeelt op mate van naleving van de Milieubeleidsovereenkomst Grafische Industrie, waarin hele duidelijke 'spelregels' staan over de toepassing van alternatieve hulpstoffen en de opslag van gevaarlijke stoffen.

Het is bekend dat er met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen (de zogenaamde good housekeeping) een duidelijk raakvlak is tussen milieu- en arbeidsomstandigheden. Een vermindering in bijvoorbeeld het gebruik van IPA of oplosmiddelhoudende inkten is veel beter voor het milieu, maar levert tegelijkertijd ook een verbetering op voor de arbeidsomstandigheden. Wij adviseren u dan ook aan dit onderwerp de nodige aandacht te besteden