Gedetacheerde medewerkers

Top  Previous  Next

 

 

Gedetacheerde medewerkers

 

Detachering van personeel is de afgelopen jaren meer in zwang geraakt. Dit heeft alles te maken met de flexibilisering van arbeid. Vooral in de IT-sector maken bedrijven veel gebruik van gedetacheerd personeel. De werknemer is in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst bij een bedrijf dat zich doorgaans uitsluitend met detachering bezighoudt. Dit bedrijf leent de werknemer voor een bepaalde periode uit aan een opdrachtgever, alwaar de werknemer feitelijk zijn werkzaamheden verricht. Vaak volgt de werknemer een opleiding voor rekening van het detacheringbureau en moet een opleidingsovereenkomst ondertekenen voor het geval hij binnen enkele jaren na het volgen van de opleiding vertrekt. Ook is de werknemer doorgaans gebonden aan een concurrentiebeding dat in de meeste gevallen zo ruim is geformuleerd dat de werknemer geen kant op kan.

 

De grafimedia-branche heeft ook te maken met het fenomeen detachering, al is dit maar in zeer beperkte mate. Voorbeelden hiervan zijn gaan men name over technisch (onderhouds)personeel dat voor een bepaalde periode werkzaamheden verricht in het productieproces van een klant. Uitgangspunt moet zijn dat de gedetacheerde werknemer bij de klant even veilig met die machine moeten kunnen werken als in het eigen bedrijf. Het mag niet zo zijn dat de klant bepaalde veiligheidsmiddelen omzeilt om zo sneller te kunnen produceren. In dat geval mag de TD-er geen onderhoudswerkzaamheden meer uitvoeren. Het grafimediabedrijf zal dus op het gebied van machineveiligheid goede afspraken moeten maken met haar klant. Klink logisch, toch?