Gebouwaspecten

Top  Previous  Next

 

 

Gebouwaspecten

 

 

Er lijkt een frappant verschil te zijn tussen de tijd en de energie die mensen besteden aan de inrichting van hun huis en de aandacht die ze hebben voor hun werkomgeving. Hoewel we er gemiddeld per dag een uur of acht doorbrengen, zijn de meeste van ons zich er (zo lijkt het wel) pijnlijk scherp van bewust dat werk 'maar' tijdelijk is. Natuurlijk is het prettiger werken in een verzorgd uitziende, lichte en schone omgeving. En prettig werken betekent vaak ook gezond werken.

Een goed ingericht bedrijfspand, en onderdelen daarvan, is van wezenlijk belang voor de arbeidsomstandigheden van werknemers. Vanuit verschillende overheidsdisciplines worden er eisen gesteld aan (onderdelen van) het bedrijfspand. Zo is er de Brandweer, Bouw- en Woningtoezicht (Wet Milieubeheer), de Arbeidsinspectie en de Keuringsdienst van Waren. Maar u kunt ook nog denken aan de verzekeraar, die vanwege brand- of inbraakaspecten de werkgever c.q. eigenaar van het pand vaak een aantal regels voorschrijft (een bekend voorbeeld is branddoorslag en bedrijfsruimtecompartimentering).

Als werkgever, arboprofessional en preventiemedewerker is het belangrijk om van te voren te weten of het bedrijfspand, of onderdelen daarvan, voldoen aan de wettelijke richtlijnen.

 

Tevens zal deze informatie u veel informatie geven over (toekomstige) ver- of nieuwbouwprojecten. Indien u zich onvoldoende op de hoogte stelt van de huidige bouwkundige verplichtingen en te veel vertrouwd op de wettelijk kennis van de architect en aannemer, is het mogelijk dat essentiële zaken over het hoofd worden gezien. Onthoud dat een aannemer andere belangen heeft dan u. Hij probeert, daar waar mogelijk, de bouwkosten te drukken om u als klant te kunnen krijgen of houden. En u wilt zelf ook zo weinig mogelijk aan de bouw uitgeven. En kostenbesparingen leiden helaas nog wel eens tot verdoezeling van de wettelijke regels. Uiteindelijk bent ú daarvan de dupe. Want, indien na de bouw bij een latere inspectie blijkt dat een aantal bouwkundige aspecten niet zijn meegenomen, dan dient u dit alsnog recht te zetten. Maar nu tegen aanzienlijk hogere kosten. Voorbeelden uit de praktijk die dit onderschrijven zijn:

 

Het niet hebben van een goede opslagruimte conform de PGS 15-richtlijn. In negen van de tien gevallen komt de opslagruimte niet overeen met de wettelijke norm, of

Er is niet direct een goede vloeistofdichte werkvloer in de drukkerij gelegd, of

Er zijn te weinig ramen aangebracht, waardoor toetreding van daglicht niet goed mogelijk is.

 

 

Een ander onderwerp wat binnen dit thema belicht wordt is Keuring en onderhoud. Keuring en onderhoud, en met name preventief onderhoud, waarborgt beter een veilige werking van machines en apparatuur en voorkomt dat deze slechter werken. Goed onderhouden machines vertonen minder storingen met als positief resultaat dat het werk niet wordt onderbroken op momenten dat het slecht uitkomt. Overwerk en hoge werkbelasting kunnen op die momenten worden voorkomen en dragen dus bij tot een lagere psychosociale arbeidsbelasting en werkdruk.

Het uitvoeren van keuringen en onderhoud maakt tevens aantoonbaar dat u voldoet aan de minimale eisen die aan machines, apparaten of omstandigheden worden gesteld. Bekende voorbeelden van keuringen zijn de keuringen van brandblusapparatuur, de elektrische installatie, automatische roldeuren of onderhoud van drukpersen.

 

Binnen dit thema wordt nu ook aandacht besteed aan 'Werken op hoogte'. Werken op hoogte komt in veel bedrijfstakken voor, waarbij 'valgevaar' behoort tot een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen. Zoals te verwachten is steekt de bouwnijverheid hier met kop en schouders boven uit. Maar ook in onze branche kent veiligheidsaspecten rond dit thema, omdat werken op hoogte ook in de grafimedia voorkomt. En zoals we allemaal weten zit een ongeluk in een klein hoekje. Realiseer je dat je voor de wet al 'op hoogte' werkt als je werkzaamheden verricht op een hoogte van 2,5 meter.