Fysieke belasting (ergonomie)

Top  Previous  Next

 

Fysieke belasting (ergonomie)

 

 

Mensen zijn soms verrassend flexibel. Ze passen zich vaak heel gemakkelijk aan in de lastigste situaties. En na een tijdje vinden ze zo'n situatie zelfs weer normaal. Pallets worden onhandig neergezet ('Daar loop je toch even over of omheen?'), te grote stapels papier worden met de hand verplaatst en omgestapeld ('Kijk mij eens!'). Soms staan we uren achtereen, we draaien ons in de meest vreemde bochten om de nodige onderhoudswerkzaamheden te verrichten ('Ach, dat went wel'). Ook op kantoor zitten sommige werknemers dagen naar een scherm te turen. Het liefst een beetje onderuit gezakt.

Kennelijk corrigeren we deze 'onnatuurlijkheden' met het grootste gemak. Wat we ons echter niet realiseren is dat deze 'automatische correctie' energie kost. Dat is er ook de oorzaak van dat dit soort langdurige, extra inspanning kan leiden tot hinder (rugklachten), vermoeidheid (met als gevolg: mindere prestaties en meer kans op fouten), verzuim en zelfs blijvende gezondheidsklachten door RSI (de afkorting van de Engelse term: repetitive strain injury).

Het verraderlijke van dit soort klachten is dat ze meestal niet ontstaan door één keer een zware last tillen, of door één dag verkeerd zitten. En dat ze zich dus ook niet in één keer manifesteren. Op termijn wordt iedereen echter vrijwel altijd 'gestraft'. Soms zelfs met blijvende gezondheidsschade. Mensen gaan uit de roulatie. Er is vervangend personeel nodig. Dat moet worden ingewerkt. De productiviteit daalt. De stemming ook.

Het ergonomisch aanpassen van het werk en de werkplek aan de mogelijkheden van de werknemers, kan helpen voorkomen dat er fysieke arbeidsbelasting optreedt.

Het is dan ook voor een bedrijf van belang om de verschillende werkplekken zorgvuldig langs te lopen en aandacht te besteden aan de bovengenoemde vier onderwerpen. In de digitale RI&E Grafimedia kunt u dit op relatief eenvoudige wijze realiseren. Primair is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van de werkgever om te voorkomen dat werknemers gezondheidsklachten (kunnen) oplopen als gevolg van lichamelijke overbelasting tijdens het werk. De werkgever zal er alles aan moeten doen om een veilige werkplek te creëren. Maar de werknemers hebben ook hun verantwoordelijkheid. Hun gezondheid is immers ook hun eigen belang. Werknemers doen er dus verstandig aan tijdig te melden dat er iets niet in orde is.