Etnische minderheden

Top  Previous  Next

 

 

Etnische minderheden

 

Onder etnische minderheid wordt verstaan: de categorie die (oorspronkelijk) niet uit Nederland afkomstig is en waarvan de leden naar objectieve maatstaven gemeten in overgrote meerderheid een lage sociale positie innemen. Onder deze begripsomschrijving vallen o.a. Molukkers, Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen, vluchtelingen (bv. Tamils, Vietnamezen, Cambodjanen, Afghanen, Chilenen, Iraniërs, Oost-Europeanen), personen uit overige Aziatische landen (m.u.v. Chinezen, Indonesiërs en Japanners), Afrikanen, Zuid- en Midden-Amerikanen, zigeuners en woonwagenbewoners. Allereerst wijzen wij nog eens op de speciale regels waarmee werkgevers te maken krijgen bij het in dienst nemen van buitenlandse werknemers. Deze regels vindt u bij het onderdeel 'buitenlandse werknemers'.

 

Waar het bij veiligheid bij etnische minderheden met name om gaat is dat deze mensen goed op de hoogte moeten worden gebracht van de veiligheidsvoorschriften in het bedrijf. Ook deze werknemers willen veilig kunnen werken, maar zijn het niveau van veiligheid in Nederland wellicht niet gewend. Meestal zijn etnische minderheden ook de Nederlandse taal niet goed machtig. Hierdoor kunnen er communicatieproblemen optreden, of fouten of vertraging in de productie. Ook kunnen er spanningen, conflicten of onbegrip ontstaan tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers. Om deze problemen te tackelen is het dus van belang om aandacht te besteden aan instructie en opleiding van etnische minderheden en een gezonde en goede samenwerking tussen Nederlandse werknemers en etnische minderheden (diversiteitsbeleid). Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen - zoals leeftijd en huidskleur - en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen.