Entree

Top  Previous  Next

 

 

Entree

 

 

Elke keer dat u bij hernieuwd bezoek de RI&E gebruikt komt (na de straat) binnen bij de Entree, en wel specifiek bij het Dashboard.

 

De Entree bevat een aantal onderdelen:

 

1. Het Dashboard. Hier ziet u actuele informatie over uw eigen voortgang (op zowel KERN, Regulier als Plus niveau), waaronder onder andere een indicatie van verzuim en opstaande acties. Ook ziet u hier de resultaten van automatische toetsing van uw risico-inventarisatie afgezet tegen de resultaten van maatwerktoetsing. Op deze manier ziet u dus iedere keer wanneer u binnenkomt hoe ver u bent, wat u nog te doen staat, en hoe u staat ten opzichte van de branche.

 

2. Uw RI&E-niveau wijzigen. Hier kunt u, indien gewenst, een ander RI&E niveau instellen.

 

3. De RI&E als onderdeel van MVO: toelichting, binnen de webRI&E, over de relatie tussen Arbo RI&E en Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

4. Het importeren van de voorgaande, stand-alone, RI&E.

 

5. Informatie over de initiatiefnemers en uitvoerders van de Arbo RI&E.