De Arbo RI&E Grafimedia als groeimodel

Top  Previous  Next

 

 

De Arbo RI&E Grafimedia als groeimodel

 

 

Om werkgevers en werknemers te ondersteunen in hun arbobeleid, hebben de sociale partners in 2009 hard gewerkt aan de ontwikkeling van een volledig nieuwe RI&E: de ARBO RI&E 3 Grafimedia. Hoewel de opbouw van deze RI&E hetzelfde oogt als zijn voorganger, is het gedachtegoed achter deze RI&E aanzienlijk gemoderniseerd. De RI&E Grafimedia is omgetoverd tot een groeimodel, waardoor het voor alle typen gebruikers mogelijk wordt op hun manier en op hun niveau met de inventarisatie en evaluatie van arbeidsomstandigheden bezig te zijn. Dit groeimodel is ook in de huidige (web) versie van de Arbo RI&E Grafimedia toegepast.

 

 

hoewerkinstrumentarium

 

 

De Arbo RI&E Grafimedia kent in totaal drie niveaus, te weten:

 

•        Niveau 1: De KERN RI&E, de lichte versie van de branche-RI&E om snel en makkelijk te handelen;

•        Niveau 2: De RI&E, de reguliere branche-RI&E, zoals u die van de vorige versie kent; een versie waarin een goede balans bestaat tussen diepgang en snelheid;

•        Niveau 3: De RI&E PLUS, de uitgebreide branche-RI&E met diepgang voor de arboprofessionals.

 

Maar de bedrijfstak kent nog een vierde en zelfs vijfde niveau, die buiten de scope van het RI&E-instrumentarium ligt:

•        Niveau 4: De OHSAS 18001 Grafimedia, het arbomanagementsysteem voor werkgevers en werknemers die serieus aan Arbozorg en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) willen werken. De digitale OHSAS 18001 is, als upgrade van de Arbo RI&E Grafimedia, te verkrijgen bij het Dienstencentrum. Voor informatie bel het secretariaat van het Dienstencentrum 020 – 5435688, mail via helpdesk@dienstencentrum.com, of bezoek de website www.dienstencentrum.com en selecteer het thema Personeel (arbo).

•        Niveau 5: Maatschappelijk verantwoord ondernemen, is het systeem voor de moderne ondernemer, die naast een gezond winstbelang (profit), aantoonbaar oog heeft voor mens (people) en milieu (planet). De tegenwoordige publieke opinie jegens ondernemingen is duidelijk aan het verschuiven. Klanten verwachten nu van haar zakelijke handelspartners dat zij een duidelijk beleid voeren ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

 

De drie RI&E-niveaus zijn te bereiken door óf een nieuw bedrijf aan te maken (via de straat) óf binnen het hoofdmenu Entree te klikken op 'Uw RI&E niveau wijzigen'.

 

 

 

clip0300

Afbeelding: De pagina waar u uw RI&E niveau kunt wijzigen

 

 

Om u als RI&E-gebruiker te helpen bij uw keuze van RI&E-niveau, vindt u hieronder per niveau een korte omschrijving. Met name de gebruikers die het liefst met de KERN RI&E aan de slag willen gaan, adviseren wij de helpinstructie vooraf goed door te lezen. Dit omdat het gebruik van de KERN RI&E ook zijn beperkingen kan hebben. En dié moet u eerst goed kennen, voordat u aan de slag gaat.

 

Om u als RI&E-gebruikers te stimuleren op te schalen naar een hoger (RI&E-)niveau, beschikt de Arbo RI&E Grafimedia over een voortgangsindicator, waarmee u op het dashboard direct inzicht heeft in de voortgang van uw werkzaamheden. Tevens ziet u – als u bijvoorbeeld klaar bent met het invullen van de KERN RI&E – hoe ver u af bent van het volledig maken van de reguliere RI&E of zelfs de RI&E PLUS. U score wordt bepaald door de mate van compleetheid van invullen van alle voor dat niveau relevante onderdelen.  Indien u veel ingevuld heeft op een hoger niveau is het mogelijk dat de score op het hogere niveau hoger is dan op lagere niveau's.

 

De sociale partners vinden het in het kader van het bedrijfstakbeleid namelijk belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers hun uiterste best doen om de risico's in het bedrijf – in welke vorm dan ook – tot een minimum te beperken. De veiligheidsrisico's zijn niet alleen bij de machines op de werkvloer te vinden, maar bestaan ook uit stressfactoren in het bedrijf. Het groeimodel van de RI&E past daarom prima binnen het progressieve bedrijfstakbeleid van de Grafimedia.

 

Vandaar dat de Werkgroep Arbeid & Gezondheid Grafimedia (kortweg WAGG) – met afgevaardigden van de sociale partners – zogenaamde prioritaire thema's heeft vastgesteld, welke binnen deze RI&E extra aandacht krijgen:

 

•        Psychosociale arbeidsbelasting

•        Fysieke arbeidsbelasting

•        Geluid

•        Machineveiligheid

•        Gevaarlijke stoffen: algemeen

•        Gevaarlijke stoffen: oplosmiddelenreductie in de offset

 

clip0302

 

Daarnaast kennen we vanuit de vorige Arboconvenanten nog andere beleidsvelden, waar een bedrijf aandacht aan dient te besteden, te weten:

 

•        Arbobeleid;

•        Verzuimbeleid;

•        Gevaarlijke stoffen: oplosmiddelenreductie in de zeefdruk

•        Gevaarlijke stoffen: oplosmiddelenreductie in de diepdruk

•        Bedrijfshulpverlening;

•        Gebouwaspecten

 

clip0301

 

Alle beleidsvelden zijn – voor zover voor het bedrijf relevant - in het RI&E-programma terug te vinden onder Risico-inventarisatie en in de RI&E PLUS-versie ook nog eens in Beleidsvelden kiezen binnen het onderwerp Bedrijfsinrichting.

 

 

Achtergrondinformatie over verschillende aspecten van arbozorg is terug te vinden in de(ze) helpfile van de Web-RI&E en op de website van de Arbocatalogus Grafimedia. Deze site kent een uitgebreide vorm van zoekmogelijkheden om snel de door u gevraagde informatie te tonen.

Voor nu willen wij u succes wensen met het doorlopen en opzetten van uw RI&E.