Derden en bezoekers

Top  Previous  Next

 

 

Derden en bezoekers

 

 

U hoeft uw derden en bezoekers niet in de WebRIE te registeren - wellicht heeft u een passender systeem bij uw eigen balie. Wat wél van belang is, is dat de koppeling te maken is tussen de soorten derden en bezoekers die daadwerkelijk in uw bedrijf zijn, en de soort voorzieningen die voor hen getroffen zijn. Denk er dus bij de inrichting van uw registratiesysteem aan, dat tenminste die groepen die in de RI&E genoemd worden duidelijk identificeerbaar zijn.