De samenstelling van uw personeel

Top  Previous  Next

 

 

Personeelsprofiel

 

 

Hier kunt u gegevens over de samenstelling van uw personeel opgeven. Door het invullen van de tabellen heeft u, maar ook andere externe partijen zoals een auditor, inzicht in de leeftijdsopbouw, de voltijd en deeltijd bezetting, en het personeelsverloop van uw personeelsbestand.