Conclusies met betrekking tot taken

Top  Previous  Next

 

 

Conclusies met betrekking tot taken

 

 

Op basis van de door u ingevoerde informatie met betrekking tot de verdeling van relevante taken aan medewerkers en hun deskundigheidsniveau, kunnen we conclusies trekken op gebied van volledigheid. Is een relevante taak niet toebedeeld, kunt u dat in de web RI&E terugzien door middel van een rood kruis. Daarnaast geeft het stoplichtensysteem een indicatie van het gemiddelde deskundigheidsniveau van uw medewerkers. Wij adviseren u om vanaf een oranje stoplicht adequate invulling te geven aan de opleidingsbehoefte.