Vormvervaardiging Flexo

Top  Previous  Next

 

 

Vormvervaardiging flexo

 

De conventionele wijze van het maken van een flexoplaat is door een lichtgevoelige fotopolymere laag op een kunststofdrager onder UV-licht te belichten. Het fotopolymeer hardt uit op plaatsen die niet door de zwarte delen van de film zijn afgedekt. De overige – niet uitgeharde polymeer wordt in een uitspoelmachine weggespoeld. Ten behoeve van dit uitspoelproces wordt meestal het licht-ontvlambare ethylacetaat gebruikt, maar soms ook water. Om het uitspoelen te optimaliseren wordt ook nog een borstelsysteem gebruikt om restjes niet-uitgehard fotopolymeer alsnog uit de verdiepte delen te halen.

Er bestaat ook een digitale vervaardiging van flexovormen. Dit geschiedt in een aparte machine met een computer gestuurde laserunit.

 

Na vervaardiging van de flexovorm moet deze om een stalen drukcilinder worden gespannen.

 

Binnen de RI&E Grafimedia zijn de volgende werkplekken en/of machines aan dit bedrijfsproces toegekend:

 

•        Clichécorrectie

•        Digitale belichter (clichés)

•        Opspannen clichés

•        Uitspoelapparaat (clichés)

•        UV-belichter (clichés)