Vormvervaardiging Zeefdruk

Top  Previous  Next

 

 

Vormvervaardiging zeefdruk

 

Zeefdruk (ook wel serigrafie genoemd) is een druktechniek die gebruikt wordt voor meerdere grafische doeleinden, zoals textieldecoratie, affiches, kunstdrukken en textieldruk. Ook wordt deze techniek industrieel toegepast voor de productie van bijvoorbeeld printplaten en zonnecellen.

Het principe van de zeefdruktechniek is vrij eenvoudig. Een stuk fijn gaas van zijde, polyester of staal wordt over een raamwerk gespannen. Afhankelijk van de gewenste drukkwaliteit kan voor een raam met hoog dan wel laag raster gekozen worden. Hoe fijner de mazen in het raam zijn des te scherper zal het beeld worden.

Het zeefdrukraam wordt vervolgens ofwel voorzien van een lichtgevoelige laag, dan wel voorzien van vooruit uitgesneden sjablonen. Indien met een filmemulsie wordt gewerkt, zal deze in combinatie met een film onder UV-licht moeten worden belicht. De op het positief aanwezige donkere vlakken worden bij het ontwikkelen weggewassen, zodat doorlatende plekken op het zeefdrukraam ontstaan, waar de inkt doorheen gedrukt wordt. Het wegwassen wordt gedaan in de zogenaamde ontwikkelspoelbak, waar het vloeibare sjabloon simpelweg van het zeefdrukraam wordt afgespoeld.

Dit proces kan tegenwoordig ook volledig digitaal plaatsvinden. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van een inktjetsysteem (in wezen plotting), waarmee het (negatief) beeld direct op het raam wordt gespoten. Na uitharden van de speciale inkt kan gedrukt worden.

 

Na het drukprocédé dient het raam gereinigd te worden, om zodoende opnieuw gebruikt te kunnen worden. Binnen de vormvervaardiging zeefdruk kent het reinigen van zeefdrukramen een aantal opeenvolgende stappen, te weten:

 

Als eerste worden in een reinigingskabinet (reinigingsspoelbak) alle inktresten van en uit het raam verwijderd. Deze eindreiniging gebeurt altijd met een K3-wasmiddel. Indien het reinigen handmatig gebeurt, wordt gebruik gemaakt van een wasborstel waarmee het raam systematisch wordt ontdaan van inkten. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een volautomatische wasmachines, waarvoor de werknemer alleen nog maar het raam in de machine hoeft te plaatsen.

 

Na de eerste reinigingsstap is het van belang om het aanwezige beeld (uitgeharde sjabloon) van het zeefdrukraam te verwijderen. Hiervoor wordt meestal een hogedruk-spuit gebruikt, waarmee in een tweede spoelkabinet (meestal in de onwikkelspoelbak) het sjabloon onder hoge druk van het raam wordt gespoten.

 

Soms is nog een derde reinigingsstap nodig om het zogenaamde spookbeeld uit het zeefdrukgaas te halen. Het spookbeeld ontstaat doordat inktdeeltjes en ander vuil in het gaas van het raam gaat zitten, waardoor de opening tussen de gaasdraden afneemt. Met als gevolg dat tijdens een volgende drukorder er minder goed inkt door de ruimten tussen de draden geperst kan worden, wat weer een minder goede drukkwaliteit oplevert.

Het spookbeeld wordt met Anti Ghost-middelen verwijderd.

 

Binnen de RI&E Grafimedia zijn de volgende werkplekken en/of machines aan dit bedrijfsproces toegekend:

 

•        Belichtingsraam (UV)

•        Computer to Screen-machine (CtS)

•        Destillatieunit

•        Droogsectie

•        Drukvormvoorbereidingsstraat / combi doorloopmachine

•        Drukvormvooreindreinigingstraat / combi doorloopmachine

•        Indektafel (werkplek)

•        Infilmmachine (volautomatisch)

•        Infilmtafel (werkplek)

•        Ontwikkelspoelbak (zeefdrukramen)

•        Reinigingskabinet voor handmatig verwijdering van de inkten

•        Screenwasinstallatie

•        Strippingsspoelbak open (werkplek)