Voorbereiding / DTP

Top  Previous  Next

 

 

Voorbereiding/dtp

 

Prepress is de bekende term binnen de grafimedia die gebruikt wordt om de bedrijfsprocessen aan te geven, welke ingaan op de transformatie van tekst en beeld naar een gezamenlijke vorm. Binnen de prepressprocessen vallen ook de productie van drukproeven (kleurproeven), die in ieder geval voor het bedrijf, maar vaak ook voor de klant van groot belang zijn om vast te kunnen stellen of het digitale ontwerp – en uiteindelijk de druk - voldoet aan de klanteisen.

Binnen de tegenwoordige prepresstechnieken levert de klant haar bestanden meestal digitaal aan via een PDF of via professionelere vormen als Adobe InDesign of QuarkXPress.

Deze digitale vorm van voorbereiding is de meest kostefficiënte wijze van produceren. Daarnaast is de kwaliteitsbeheersing van het gehele productieproces ook aanzienlijk toegenomen door de inzet van preflighting (verificatie van de huidige kwaliteit en formaat van elk digitaal component in het proces), color management en RIPping. Juist deze technieken zijn binnen de ISO 12647 van groot belang om de procesbewaking te kunnen optimaliseren.

 

Hoewel aan de bovengenoemde prepressprocessen geen gevaarlijke stoffen meer te pas komen (alles wordt digitaal verwerkt en doorgestuurd naar de vormvervaardiging), zijn er nog steeds bedrijven waar met fotografische film wordt gewerkt. Dit is de vroegere traditionele vorm van voorbereiding, waar - na het ontwerp (tegenwoordig altijd via een computer) - een schone film wordt gemaakt. Dit gebeurt via de belichting van een film (de filmbelichter) en een filmontwikkelsysteem (de filmontwikkelmachine) in een donkere kamer (de doka).

Binnen dit proces worden wél gevaarlijke stoffen gebruikt, zoals filmontwikkelaar en fixeer, maar ook wel licht-ontvlambare filmreinigers. Het spreekt voor zich dat de overschakeling op volledig digitale dtp-technieken, vanuit de arbeidshygienische strategie, de voorkeur verdient: geen blootstelling meer aan gevaarlijke stoffen. Maar zoals gezegd zorgt digitalisering van het productieproces ook voor een significante kwaliteitsverbetering binnen het bedrijf. Zorg alleen wel voor voldoende opleiding van werknemers, om zo de inzet van de digitale technieken optimaal te kunnen benutten.

 

Binnen de RI&E Grafimedia zijn de volgende werkplekken en/of machines (op alfabetische volgorde) aan dit bedrijfsproces toegekend:

 

•        Beeldschermwerkplek

•        DtP-station

•        Filmontwikkelmachine (inclusief belicher)

•        Filmprinter (inktjet)

•        Filmsnijder

•        Kleurenfolieproefsysteem

•        Filmprinter (laser)

•        Montage-/modellentafel (staande werkplek)

•        Plotter – proefsysteem

•        Scanapparatuur