Werken buiten bedrijf

Top  Previous  Next

 

 

Werken buiten bedrijf

 

Op zich zijn er heel veel werkzaamheden te bedenken die vallen onder de term 'Werken buiten bedrijf'.Letterlijk gezien zouden dit ook de werkzaamheden op het bedrijfsterrein kunnen zijn, omdat deze letterlijk buiten het bedrijf plaatsvinden. Maar aangezien hiervoor een apart bedrijfsproces is gedefinieerd vallen deze werkzaamheden buiten de scoop van dit proces.

Het gaat hier met name om de werkzaamheden die met een bedrijfsauto of –vrachtauto uitgevoerd worden. Dus de verkopers van het bedrijf die in een auto de klanten bezoeken, of het afleveren van goederen aan de klant middels een bestelauto of vrachtauto.

 

Er bestaat nog een categorie 'Werken buiten bedrijf': de gedetacheerde werknemer (meestal technisch onderhoudspersoneel), die bij de klant er voor moet zorgen dat een productielijn goed werkt. Dit komt nog wel eens voor in de verpakkingindustrie, waar een inpakmachine van het bedrijf bij de klant is opgebouwd. Deze type werkzaamheden vallen buiten de scoop van dit bedrijfsproces. Dit omdat de verantwoordelijkheid van de veiligheid van de gedetacheerde werknemer volledig in handen ligt van de klant. De gedetacheerde werknemer is in wezen een bezoeker of uitzendkracht van de klant, zodat de klant de veiligheid van de werknemer moet kunnen garanderen. Toch is het niet geheel onverstandig om het veiligheidsniveau bij de klant periodiek te meten, om er zo voor te zorgen dat de veiligheid van de werknemer optimaal gegarandeerd is. Want wie garandeert u dat de veiligheidsmiddelen van uw machine niet door werknemers van de klant zijn doorverbonden c.q. verwijderd?

Wij adviseren bedrijven die met dit type 'Werken buiten bedrijf' te maken hebben om in hun RI&E een aparte afdeling 'Klant' aan te maken en daar die bedrijfsprocessen aan toe te kennen die direct overeenkomen met het productieproces bij de klant (in het voorbeeld van de verpakkingsdrukker: nabewerking verpakking).

 

Binnen de RI&E Grafimedia zijn de volgende werkplekken en/of machines (op alfabetische volgorde) aan dit bedrijfsproces toegekend:

 

•        Bestelauto

•        Hoogwerker (werklek)

•        Ladder (werkplek)

•        Montagewerkplek (werken buiten bedrijf)

•        Personenauto

•        Stijger (in opbouw)

•        Stijger (werkplek)

•        Werken op daken