Kantoren

Top  Previous  Next

 

 

Kanto(o)r(en)

 

Elk bedrijf kent de nodige bedrijfskantoren, waar de administratieve werkzaamheden van het bedrijf worden uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om de in- en verkoopkantoren, de planning (ordermanagement) en het directiekantoor. In wezen gaat het dus om bedrijfsruimten waar met name computerwerkzaamheden plaatsvinden.

 

Binnen de RI&E Grafimedia zijn de volgende werkplekken en/of machines (op alfabetische volgorde) aan dit bedrijfsproces toegekend:

 

•        Beeldschermwerkplek

•        Kopieermachine