Bedrijfsterrein

Top  Previous  Next

 

 

Bedrijfsterrein

 

Elk productiebedrijf heeft wel een bedrijfsterrein. Aan dit terrein worden vanuit arbeidsomstandigheden niet veel eisen gesteld. Het is juist de milieuwetgeving die niet graag wil hebben dat er veel bedrijfsafvalstoffen 'zo maar' buiten het pand worden opgeslagen. Dit om verspreiding van afvalstoffen te voorkomen (denk maar aan weggewaaid oud-papier).

Vanuit veiligheid moet met name gedacht worden aan het vrijhouden van het terrein om het voor de noodhulpdiensten mogelijk te maken om makkelijk bij het pand te kunnen komen. Hierbij kan met name gedacht worden aan de brandweer.

 

Binnen de RI&E Grafimedia is de volgende werkplek aan dit bedrijfsproces toegekend:

 

•        Laadperron