Bedrijfsafvalverwerking

Top  Previous  Next

 

 

Bedrijfsafvalverwerking

 

Elk productiebedrijf heeft te maken met bedrijfsafvalproductie. Natuurlijk kennen we het algemene kantoorafval, maar binnen dit proces richten wij ons op de opslag en verwerking van de bedrijfsafvalstoffen welke geproduceerd zijn in de productiehal.

We hebben het dan over substraatafval (binnen de industrie m.n. papierafval), maar ook de inzameling van oude metalen, kunststof en restafval.

Binnen dit bedrijfsproces behandelen we het 'mechanische' vervoer en verwerking van bedrijfsafvalstoffen. We hebben het dan over het inzetten van shredders, balenpersen, afvaltransportbuizen en snipperinstallaties. Deze wijze van afvaltransport en –inzameling vindt met name bij de grotere productiebedrijven plaats.

Daarnaast hebben deze bedrijven meestal ook de beschikking over perscontainers, waar in wezen het afval onder hoge druk samengeperst wordt. Dit samenpersen levert een financieel voordeel op omdat de volle containers direct met een vrachtwagen opgetakeld en afgevoerd kunnen worden.

 

Binnen de RI&E Grafimedia zijn de volgende werkplekken en/of machines aan dit bedrijfsproces toegekend:

 

•        Afvaltransportkanaal/-buizensysteem

•        Balenpers

•        Perscontainer

•        Schredder

•        Snipperafzuiginstallatie