Opslag gevaarlijke stoffen

Top  Previous  Next

 

 

Opslag gevaarlijke stoffen

 

Opslag van gevaarlijke grond-, hulp- en afvalstoffen is voor veel bedrijven nog altijd een belangrijk aspect binnen het productieproces. 'CPR 15' en 'PGS 15' zijn dé termen waar grafimedia-ondernemers mee te maken hebben. Niet alleen vanuit de Arbowetgeving, maar ook vanuit de milieuwetgeving. Het zijn de wettelijk bepalingen omtrent opslag van gevaarlijke stoffen in emballage waar ondernemers mee te maken hebben. De belangrijkste is de PGS 15 richtlijn (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15) en vervangt daarmee de uit 1991 stammende CPR 15-richtlijn. De PGS 15 geeft richtlijnen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Hierbij is voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen,

De grafimediabranche kent een keur aan opslagfaciliteiten. Voor elk van die opslagplaatsen zijn specifieke veiligheidseisen gesteld. De meeste eisen hebben zowel te maken met arbo- en milieuaspecten (zoals brandveiligheid en compartimentering). Maar er bestaan ook hele specifieke arbo-eisen, die zorg dragen voor een hoger veiligheidsniveau voor werknemers.

 

Binnen de RI&E Grafimedia zijn de volgende opslagfaciliteiten (werkplekken) aan dit bedrijfsproces toegekend:

 

•        Bouwkundige chemiekast

•        Inpandige kluis met verdiepingsvloer

•        Inpandige kluis zonder verdiepingsvloer

•        Losse chemiecontainer inpandig geplaatst

•        Losse chemiecontainer/zeecontainer buiten geplaatst

•        Losse chemiekast

•        Losse opslag van gevaarlijke stoffen binnen geplaatst

•        Losse opslag van gevaarlijke stoffen buiten geplaatst

•        Opslaggebouw t.b.v. opslag tot 10 ton

•        Opslagtank (brandbare stoffen)

•        Opslagtank (niet-brandbare stoffen)

•        Vatenpark

•        Verrijdbare rolcontainer