Bedrijfsentree en receptie

Top  Previous  Next

 

 

Bedrijfsentree en receptie

 

Elk bedrijf kent een entree waar de medewerkers, klanten en leveranciers het pand binnenkomen. De bedrijfsentree is tevens een belangrijk onderdeel van het visitekaartje van de organisatie (vaak samen met de buitenreclame en architectonische vorm van het gebouw).

De meeste bedrijven hebben een receptie, waar de klanten en leveranciers worden verwelkomd. Via de receptie worden bezoekers verder begeleid naar de medewerkers of locaties binnen het bedrijf. De receptie is vaak ook de aangewezen plaats om bezoekers, in het kader van de bedrijfshulpverlening (ontruimingsprocedure), te registreren. In een aantal grote productiebedrijven wordt de bezoeker ook nog wel eens gericht geïnformeerd over de veiligheidsvoorschriften binnen het bedrijf, door middel van een veiligheidsfolder of videopresentatie.

 

Binnen de RI&E Grafimedia zijn de volgende werkplekken en/of machines (op alfabetische volgorde) aan dit bedrijfsproces toegekend:

 

•        Baliewerkplek

•        Beeldschermwerkplek (= computerwerkplek)