Vormvervaardiging Diepdruk

Top  Previous  Next

 

 

Vormvervaardiging diepdruk

 

Onder vormvervaardiging diepdruk wordt verstaan het etsen en graveren van diepdrukcilinders, die gebruikt worden in de illustratiediepdruk- en verpakkingsindustrie.De huidige industriële diepdrukindustrie is verwant aan de ambachtelijke ets- en gravuretechnieken.Het basisprincipe is in wezen gelijk gebleven: in een volkomen gladde diepdrukcilinder worden door, óf een galvanisch proces (etsen), of middels een mechanisch proces (graveren) verdiepingen in de metalen cilinder aangebracht, die tezamen het beeldvormende deel van de diepdrukcilinder vormen.

Met name tijdens het mechanische proces (de moderne versie van diepdrukvormvervaardiging) worden door een computer en graveermachine hele kleine verdiepingen in de koperen toplaag van de cilinder gebeten. Afhankelijk van de mate van drukkwaliteit zal het zogenaamde raster meer of minder en diepere en minder diepe graveerpuntjes per vierkante centimeter hebben. Hoe meer en diepere puntjes de cilinder bevat, des te hoger wordt de drukkwaliteit. Net als bij een inktjetprinter (dpi, oftewel: dots per inch).

 

Het spreekt voor zich dat de mechanische productie van diepdrukcilinders in het kader van arbeidsomstandigheden (en milieu) altijd beter is dan het galvanische proces, waar met gevaarlijke etsbaden moet worden gewerkt.

 

Binnen de RI&E Grafimedia zijn (nog) geen specifieke werkplekken binnen dit bedrijfsproces gedefinieerd. Wellicht dat in een volgende versie alsnog specifieke werkplekken worden beschreven.