BHV-medewerkers

Top  Previous  Next

 

 

BHV-medewerkers

 

 

De directeur is in gevolge de Arbo-wetgeving aansprakelijk voor de veiligheid van de werknemers en voor de bedrijfsmiddelen. De directeur heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle voorwaarden aanwezig zijn om de bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren. Daarnaast is iedere werknemer  verantwoordelijk voor de veiligheid in het bedrijf voor zover dit voortvloeit uit wettelijke bepalingen. Ieder bedrijf is volgens de Arbowet verplicht een preventiemedewerker te hebben aangesteld en de BHV-organisatie moet op orde zijn. Een goede BHV-organisatie houdt onder andere in dat er voldoende BHV-ers moeten zijn opgeleid en zijn aangesteld binnen het bedrijf. De uitgebreidheid van het aantal BHV-ers is onder andere afhankelijk van de risico’s die zich in het bedrijf voor kunnen doen en de grootte van het bedrijf. Het klinkt logisch dat een grote diepdrukkerij meer risico’s heeft dan een kleine digitale drukkerij. Maar het gaat niet alleen om het aantal personeelsleden, maar ook om andere aanwezigen. Denk maar aan leveranciers en klanten. En denkt u ook aan vakanties en ziekte. Het is daarom verstandig om altijd meerdere BHV-ers aan te stellen, anders zouden de BHV-ers nooit meer ziek mogen worden of op vakantie mogen gaan. Daarnaast zorgt gerichte opleiding ervoor dat de BHV-ers beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, dat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. Het hangt van het soort risico en van de organisatie af voor welke opleiding het beste gekozen kan worden. Bij kleine bedrijven zal vooral de nadruk gelegd worden op eerste hulp en brandbestrijding. Bij grotere bedrijven ligt het accent daarnaast ook op ontruiming en communicatie.